Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Egzamin w rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 odbędzie się stacjonarnie, na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej przy ulicy Prusa 53/55. 

Egzamin trwa dwa dni, po cztery godziny. W pierwszym dniu kandydaci rysują postać modelki/modela, w drugim – rysunek z wyobraźni, na zadany temat.

Na egzamin należy przygotować:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  • deskę rysunkową o wymiarach 50×70 cm
  • ołówki o różnej twardości
  • temperówkę
  • gumkę do mazania
  • klipsy lub pinezki do przypięcia papieru do deski

Kandydaci nie muszą mieć swojego papieru, otrzymają go od organizatorów egzaminu. Format papieru to B2 (50x70cm).

Celem tego egzaminu jest sprawdzenie zarówno możliwości kreowania przez kandydata przestrzeni trójwymiarowej, jak i wiedzy o sztuce i architekturze.

Kandydat na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia) może otrzymać z egzaminu wstępnego z dwóch zadań rysunkowych łącznie maksymalnie 660 punktów. Egzamin ten uznaje się za zdany, jeśli kandydat uzyska łącznie co najmniej 240 punktów. Niezdanie tego egzaminu uniemożliwia uczestniczenie kandydata w kolejnych etapach procedury przyjęć na studia na kierunek Architektura, studia stacjonarne I stopnia i jest podstawą wydania decyzji o nieprzyjęciu kandydata na te studia.

Uwzględnia się tylko wyniki egzaminów przeprowadzonych w ramach rekrutacji na dany rok akademicki.

Kandydat ze szczególnymi potrzebami, w tym kandydat z niepełnosprawnościami może zgłosić się, przed terminem egzaminu, do Działu Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami w celu uzyskania wsparcia związanego z dostosowaniem egzaminu do rodzaju potrzeb.

Najczęstsze pytania

Czy na czas egzaminu mogę wynająć pokój w domu studenckim?

Tak, jest taka możliwość. Informacji dotyczących zakwaterowania (lokalizacji, kosztu, dojazdu itp.) udziela Dziekanat Wydziału Architektury:

Wydział Architektury 
Dziekanat
tel. 71 320 62 30, 71 321 98 79
e-mail: dziekanat.w-1@pwr.edu.pl

Czy w czasie egzaminu będzie można wychodzić do toalety?

Tak, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to oczywiście będzie taka możliwość.