Egzamin obowiązkowy dla kandydatów na kierunek Architektura

Oświadczenie i karta identyfikacyjna

Karta identyfikacyjna i oświadczenie do pobrania POBIERZ

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Kandydat na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia) zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu wstępnego z dwóch zadań rysunkowych. Egzamin wstępny na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia) obejmuje wykonanie dwóch zadań rysunkowych ołówkiem.

  • zadanie pierwsze jest rysunkiem z natury
  • zadanie drugie jest rysunkiem z wyobraźni

Celem tego egzaminu jest sprawdzenie zarówno możliwości kreowania przez kandydata przestrzeni trójwymiarowej, jak i wiedzy o sztuce i architekturze.

Kandydat na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia) może otrzymać z egzaminu wstępnego z dwóch zadań rysunkowych łącznie maksymalnie 660 punktów. Egzamin ten uznaje się za zdany, jeśli kandydat uzyska łącznie co najmniej 240 punktów. Niezdanie tego egzaminu uniemożliwia uczestniczenie kandydata w kolejnych etapach procedury przyjęć na studia na kierunek Architektura, studia stacjonarne I stopnia i jest podstawą wydania decyzji o nieprzyjęciu kandydata na te studia.

Uwzględnia się tylko wyniki egzaminów przeprowadzonych w ramach rekrutacji na rok akademicki 2021/2022.

Kandydat ze szczególnymi potrzebami, w tym kandydat z niepełnosprawnościami może zgłosić się, przed terminem egzaminu, do Działu Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami w celu uzyskania wsparcia związanego z dostosowaniem egzaminu do rodzaju potrzeb.

Najczęstsze pytania

Co w przypadku gdy z przyczyn losowych w trakcie albo przed egzaminem ktoś nie będzie miał internetu?

Prosimy, aby kandydaci przygotowali na wszelki wypadek dwa alternatywne łącza internetowe (np. wifi domowe i hotspot z telefonu). Nie będziemy niestety oceniać prac narysowanych przez tych z Państwa, którzy nie będą obecni w czasie egzaminu na platformie Zoom.

Dlaczego nie można złożyć podpisu na wykonanej pracy, skoro i tak razem z rysunkami wysyła się kartę informującą o samodzielnym wykonywaniu pracy na której będzią znajdowały się dane zdającego?

Praca nie może być podpisana, ponieważ chcemy zachować standard obiektywnej i niezależnej oceny przysłanych do nas rysunków. Powołaliśmy dwie odrębne komisje, jedna będzie się zajmować kodowaniem prac, druga – niemająca dostępu do Państwa danych, tylko ich oceną

Co gdy z winy poczty lub kuriera prace nie dotrą na czas do politechniki?

Zostawiliśmy duży margines czasu między dniami egzaminu a terminem pierwszego posiedzenia komisji sprawdzającej rysunki, sądzimy, że taki problem nie powinien się zdarzyć, jeśli do niego dojdzie, to będziemy poszczególne sprawy rozpatrywać indywidualnie.

Jak będzie wyglądać konferencja na zoomie podczas egzaminu oraz jak planują Państwo zapobiegać ewentualnym oszustwom ze strony kandydatów?

Uważamy, że Kandydatami na Wydział Architektury są ludzie dorośli, którym można zaufać, przyjmujemy zatem w dobrej wierze, że Państwa prace będą samodzielne. Prosimy też Państwa o podpisanie oświadczenia o samodzielności wykonania rysunków egzaminacyjnych. Wydaje się, że oszustwo nie jest opłacalną strategią, ponieważ osoby, które nie potrafią rysować w żaden sposób nie poradzą sobie na studiach architektonicznych.

Jak powinien być ubrany model/modelka podczas egzaminu?

Stawiamy na zdrowy rozsądek kandydatów. Nie będziemy w tej sprawie formułować ograniczeń. Ubranie powinno być takie, żeby dało się uchwycić w rysunku kształt postaci.

Czy skończone prace będzie można dowieźć osobiście na uczelnię?

Tak, prace można dostarczać osobiście do Działu Rekrutacji (budynek c-13, pokój 1.14) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Czy będzie trzeba mieć włączony mikrofon w czasie egzaminu? (Jeśli nie, to czy będzie można rozmawiać z modelem aby umilić sobie czas?)

Mikrofonem będzie operować administrator spotkania, nie umilamy sobie niczym czasu to jest egzamin na uczelnię wyższą.

Czy podczas rysowania modela, musi on być również widoczny w kadrze?

Nie, model nie musi być widoczny w kadrze. Kamera powinna być ustawiona w sposób, aby widoczna była osoba uczestnicząca w egzaminie i jej praca. Proszę pamiętać, aby przygotować miejsce do rysowania w taki sposób, aby za państwem nie znajdowało się okno (ustawienie kamery pod światło uniemożliwia identyfikację osoby).

Czy osoba pozująca może mieć krótką przerwę między rysunkami, jeśli zajdzie taka potrzeba?

Tak, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to oczywiście modelka/model mogą mieć krótką przerwę.

Czy w czasie egzaminu będzie można wychodzić do toalety?

Tak, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to oczywiście będzie taka możliwość.