Myśl jak wszystko zrobić lepiej, i poprawiaj sam siebie.

Elon Musk

 

Konkursy i olimpiady

Olimpiady brane pod uwagę w rekrutacji

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego? Zobacz, czy ukończona przez Ciebie olimpiada uprawnia do przyjęcia na studia poza kolejnością.

Zobacz listę olimpiad

Zachęcamy do zapoznania się z konkursami, które organizowane/współorganizowane są przez
Politechnikę Wrocławską

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Jest to konkurs organizowany dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i
pomaturalnych, studentów, profesjonalnych matematyków i informatyków, a także innych osób dorosłych
różnej profesji. Zawodnicy startują w jednej z ośmiu kategorii wiekowych i zawodowych. Mistrzostwa są
przeprowadzane w okresie od października jednego roku do maja następnego roku, przy tym pierwsze dwa
etapy są internetowe.
Zwycięzcy Finału krajowego, w każdej kategorii, otrzymują dyplom Mistrza Polski w Grach
Matematycznych i Logicznych, wchodzą w skład polskiej reprezentacji na Finał Międzynarodowy i jadą na finał mistrzostw do Francji.

Strona konkursu