Studia I stopnia

studia płatne i stypendyści

Proces rekrutacji na studia licencjackie oraz inżynierskie, kryteria przyjęć, terminarz, dokumenty, znajomość języka, opłaty

Studia II stopnia

studia płatne i stypendyści

Proces rekrutacji na studia magisterskie, kryteria przyjęć, terminarz, dokumenty, znajomość języka, opłaty

Studiuj na Politechnice

Szkoła doktorska

Przeczytaj o dostępnych programach stypendialnych oraz zwolnieniach z opłat za studia dla cudzoziemców.

Przejdź do serwisu