Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Opłata rekrutacyjna naliczana jest na podstawie liczby kierunków wybranych przez kandydata w jednym zgłoszeniu. W ramach jednego zgłoszenia kandydat może wybrać maksymalnie sześć kierunków. Wysokość opłaty rekrutacyjnej za każdy kierunek:

  • dla kandydatów na kierunek Architektura – 150 zł
  • dla kandydatów na pozostałe kierunki studiów – 85 zł
Nowa rekrutacja = nowe zgłoszenie = nowa opłata

Pamiętaj! Dla każdego zgłoszenia generowane jest indywidualne konto (posiadające unikalny numer), przeznaczone na wpłaty związane wyłącznie z danym zgłoszeniem. Pamiętaj więc, aby wpłaty dokonać na właściwe dla danego zgłoszenia konto (numer konta widoczny jest w podsumowaniu zgłoszenia w internetowym systemie rejestracyjnym kandydatów na Politechnikę Wrocławską). Kandydatowi przysługuje zwrot opłaty za jeden lub więcej kierunków w przypadku nieuruchomienia kierunku ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej (POBIERZ)

Dane do przelewu

Przelew zwykły

Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
Numer konta: indywidualny dla każdego zgłoszenia (patrz system JSOS)
Tytuł przelewu: Opłata rekrutacyjna

Opłatę możesz złożyć także za pomocą systemu szybkich płatności Bluemedia (skorzystaj z przycisku „opłać” przy swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym)

Przelew zagraniczny

Politechnika Wrocławska
wyb. St. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

IBAN: PL + numer rachunku
SWIFT (BIC): WBKPPLPP
Santander Bank Polska S.A.
ul. Norwida 1/3, 50-373 Wrocław

Po rekrutacji

Opłaty za studia niestacjonarne

Sprawdź ile wynosi czesne na interesującym Cię kierunku.

Dowiedz się więcej
Dla cudzoziemców

Opłaty dla kandydatów na studia płatne i stypendystów

Sprawdź ile wynoszą opłaty za studia I lub II stopnia dla cudzoziemców, podejmujących studia płatne i stypendystów.

Dowiedz się więcej