Terminarz rekrutacyjny

dla cudzoziemców na pełen cykl studiów II stopnia – stacjonarne i niestacjonarne:

 • na warunkach odpłatności
 • stypendystów NAWA 

Rekrutacja letnia 2024/2025 - Rekrutacja 1

Rekrutacja 1
3 czerwca 2024 rozpoczęcie rejestracji w systemie IRC(1)
10 lipca 2024 ostatni dzień:

 • rejestracji i wysłania zgłoszenia w systemie IRC(2)
 • wnoszenia opłaty rekrutacyjnej 
 • załączenia potwierdzenia opłaty i dokumentów wymaganych w pierwszym etapie rekrutacji (dokumenty dotyczące wykształcenia)
do dnia 24 lipca 2024 ogłoszenie wyników kwalifikacji
5 sierpnia 2024 ostatni dzień uiszczenia opłaty za kształcenie i załączenia potwierdzenia w systemie IRC oraz ostatecznego wyboru uczelni przez stypendystów NAWA
30 września 2024 termin dostarczenia oryginałów (do wglądu) oraz kopii wymaganych dokumentów do Działu Współpracy Międzynarodowej(3)
24-30 września 2024 obowiązkowe Dni Wstępne

(1) Otwarcie systemu o godzinie 8:00.
(2) Zamknięcie portalu internetowego o godzinie 23:59
(3) Rejestracja spotkania w systemie IRC.

Rekrutacja letnia 2024/2025 - Rekrutacja 2 (dotyczy posiadaczy dyplomów studiów I stopnia uzyskanych w krajach UE)

 

Rekrutacja 2
dotyczy posiadaczy dyplomów studiów I stopnia uzyskanych w krajach UE
3 czerwca 2024 rozpoczęcie rejestracji w systemie IRC(1)
5 września 2024 ostatni dzień:

 • rejestracji i wysłania zgłoszenia w systemie IRC(2)
 • wnoszenia opłaty rekrutacyjnej
 • załączenia potwierdzenia opłaty i dokumentów wymaganych w pierwszym etapie rekrutacji (dokumenty dotyczące wykształcenia)
do dnia 16 września 2024 ogłoszenie wyników kwalifikacji
20 września 2024 ostatni dzień uiszczenia opłaty za kształcenie i załączenia potwierdzenia w systemie IRC oraz ostatecznego wyboru uczelni przez stypendystów NAWA
30 września 2024 termin dostarczenia oryginałów (do wglądu) oraz kopii wymaganych dokumentów do Działu Współpracy Międzynarodowej(3)
24-30 września 2024 obowiązkowe Dni Wstępne

(1) Otwarcie systemu o godzinie 8:00.
(2) Zamknięcie portalu internetowego o godzinie 23:59
(3) Rejestracja spotkania w systemie IRC.

Rekrutacja zimowa 2024/2025 - Rekrutacja 1

Rekrutacja 1
15 października 2024 rozpoczęcie rejestracji w systemie IRC(1)
15 listopada 2024 ostatni dzień:

 • rejestracji i wysłania zgłoszenia w systemie IRC(2)
 • wnoszenia opłaty rekrutacyjnej
 • załączenia potwierdzenia opłaty i dokumentów wymaganych w pierwszym etapie rekrutacji (dokumenty dotyczące wykształcenia)
do dnia 4 grudnia 2024 ogłoszenie wyników kwalifikacji
11 grudnia 2024 ostatni dzień uiszczenia opłaty za kształcenie i załączenia potwierdzenia w systemie IRC oraz ostatecznego wyboru uczelni przez stypendystów NAWA
Tydzień przed rozpoczęciem semestru letniego(3) termin dostarczenia oryginałów (do wglądu) oraz kopii wymaganych dokumentów do Działu Współpracy Międzynarodowej(4)
Tydzień przed rozpoczęciem semestru letniego(3) obowiązkowe Dni Wstępne

(1) Otwarcie systemu o godzinie 8:00.
(2) Zamknięcie portalu internetowego o godzinie 23:59.
(3) Dokładna data rozpoczęcia semestru zostanie opublikowana na stronie: https://pwr.edu.pl/studenci/kalendarz-akademicki
(4) Rejestracja spotkania w systemie IRC.

Rekrutacja zimowa 2024/2025 - Rekrutacja 2 (dotyczy posiadaczy dyplomów studiów I stopnia uzyskanych w krajach UE)

Rekrutacja 1
15 października 2024 rozpoczęcie rejestracji w systemie IRC(1). Po 15 listopada 2024 kandydaci są proszeni o wysłanie wiadomości email na adres admission@pwr.edu.pl w celu utworzenia aplikacji
6 lutego 2025 ostatni dzień:

 • rejestracji i wysłania zgłoszenia w systemie IRC(2)
 • wnoszenia opłaty rekrutacyjnej
 • załączenia potwierdzenia opłaty i dokumentów wymaganych w pierwszym etapie rekrutacji (dokumenty dotyczące wykształcenia)
do dnia 14 lutego 2025 ogłoszenie wyników kwalifikacji
20 lutego 2025 ostatni dzień uiszczenia opłaty za kształcenie i załączenia potwierdzenia w systemie IRC oraz ostatecznego wyboru uczelni przez stypendystów NAWA
Tydzień przed rozpoczęciem semestru letniego(3) termin dostarczenia oryginałów (do wglądu) oraz kopii wymaganych dokumentów do Działu Współpracy Międzynarodowej(4)
Tydzień przed rozpoczęciem semestru letniego(3) obowiązkowe Dni Wstępne

(1) Otwarcie systemu o godzinie 8:00.
(2) Zamknięcie portalu internetowego o godzinie 23:59.
(3) Dokładna data rozpoczęcia semestru zostanie opublikowana na stronie: https://pwr.edu.pl/studenci/kalendarz-akademicki
(4) Rejestracja spotkania w systemie IRC.

Najważniejsze informacje

Skorzystaj z poniższych zakładek, by zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat studiów II stopnia.

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pokrewnym.
 • Każde zgłoszenie jest oceniane indywidualnie pod względem merytorycznym.