Terminarz rekrutacyjny

dla cudzoziemców na pełen cykl studiów II stopnia – stacjonarne i niestacjonarne:

 • na warunkach odpłatności
 • stypendystów NAWA 

Rekrutacja letnia 2021/2022 - Rekrutacja 1

Rekrutacja 1
1 maja 2021 rozpoczęcie rejestracji w systemie IRC(1)
16 lipca 2021 ostatni dzień:

 • rejestracji i wysłania zgłoszenia w systemie IRC(2)
 • wnoszenia opłaty rekrutacyjnej(3)
 • załączenia potwierdzenia opłaty i dokumentów wymaganych w pierwszym etapie rekrutacji (dokumenty dotyczące wykształcenia)
do dnia 23 lipca 2021 ogłoszenie wyników kwalifikacji
7 sierpnia 2021 ostatni dzień uiszczenia opłaty za kształcenie i załączenia potwierdzenia w systemie IRC(3) oraz ostatecznego wyboru uczelni przez stypendystów NAWA
7 września 2021 ostateczny termin potwierdzenia spotkania wizowego lub przyjazdu  w systemie IRC
25 września 2021 termin dostarczenia oryginałów (do wglądu) oraz kopii wymaganych dokumentów do Działu Współpracy Międzynarodowej(4)
27 września –

1 października 2021

obowiązkowe Dni Wstępne

(1) Otwarcie systemu o godzinie 8:00.
(2) Zamknięcie portalu internetowego o godzinie 23:59.
(3) Nie dotyczy stypendystów NAWA.
(4) Rejestracja spotkania w systemie IRC.

Rekrutacja letnia 2021/2022 - Rekrutacja 2 (dotyczy posiadaczy dyplomów studiów I stopnia uzyskanych w krajach UE)

 

Rekrutacja 2

dotyczy posiadaczy dyplomów studiów I stopnia uzyskanych w krajach UE

1 maja 2021 rozpoczęcie rejestracji w systemie IRC(1)
18 września 2021 ostatni dzień:

 • rejestracji i wysłania zgłoszenia w systemie IRC(2)
 • wnoszenia opłaty rekrutacyjnej(3)
 • załączenia potwierdzenia opłaty i dokumentów wymaganych w pierwszym etapie rekrutacji (dokumenty dotyczące wykształcenia)
do dnia 21 września 2021 ogłoszenie wyników kwalifikacji
24 września 2021 ostatni dzień uiszczenia opłaty za kształcenie i załączenia potwierdzenia w systemie IRC(3) oraz ostatecznego wyboru uczelni przez stypendystów NAWA
27 września 2021 termin dostarczenia oryginałów (do wglądu) oraz kopii wymaganych dokumentów do Działu Współpracy Międzynarodowej(4)
27 września –

1 października 2021

obowiązkowe Dni Wstępne

(1) Otwarcie systemu o godzinie 8:00.
(2) Zamknięcie portalu internetowego o godzinie 23:59.
(3) Nie dotyczy stypendystów NAWA.
(4) Rejestracja spotkania w systemie IRC.

Rekrutacja zimowa 2021/2022

Rekrutacja 1
1 maja 2021 rozpoczęcie rejestracji w systemie IRC(1)
30 listopada 2021 ostatni dzień:

 • rejestracji i wysłania zgłoszenia w systemie IRC(2)
 • wnoszenia opłaty rekrutacyjnej(3)
 • załączenia potwierdzenia opłaty i dokumentów wymaganych w pierwszym etapie rekrutacji (dokumenty dotyczące wykształcenia)
do dnia 7 grudnia 2021 ogłoszenie wyników kwalifikacji
17 grudnia 2021 ostatni dzień uiszczenia opłaty za kształcenie i załączenia potwierdzenia w systemie IRC(3) oraz ostatecznego wyboru uczelni przez stypendystów NAWA
8 lutego 2022 ostateczny termin potwierdzenia spotkania wizowego lub przyjazdu  w systemie IRC
Tydzień przed rozpoczęciem semestru letniego termin dostarczenia oryginałów (do wglądu) oraz kopii wymaganych dokumentów do Działu Współpracy Międzynarodowej(4)
Tydzień przed rozpoczęciem semestru letniego obowiązkowe Dni Wstępne

(1) Otwarcie systemu o godzinie 8:00.
(2) Zamknięcie portalu internetowego o godzinie 23:59.
(3) Nie dotyczy stypendystów NAWA.
(4) Rejestracja spotkania w systemie IRC.

Najważniejsze informacje

Skorzystaj z poniższych zakładek, by zapoznać się ze szczegółowymi informacjami
na temat studiów II stopnia.

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pokrewnym.
 • Każde zgłoszenie jest oceniane indywidualnie pod względem merytorycznym.