Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

 

Masz bardzo dobre wyniki w nauce i chcesz studiować na Politechnice Wrocławskiej? Specjalnie dla ciebie przygotowaliśmy program dla najlepszych studentów.

O programie

„Wybitnie uzdolnieni na Politechnice Wrocławskiej” adresowany jest do najbardziej uzdolnionych kandydatów, którzy w roku zdawania matury podejmą studia na Politechnice Wrocławskiej.

Uczestnik Programu otrzymuje:

 • od 500 do 900 złotych miesięcznego stypendium naukowego na pierwszym roku studiów
 • opiekę merytoryczną opiekuna naukowego (tutora) przez pierwszy rok studiów inżynierskich (studiów I stopnia). Opiekun pomaga w rozwoju naukowym
 • zagwarantowane miejsce w domu studenckim

Warunki programu

Do programu mogą przystąpić:

 • Laureaci/finaliści olimpiady szczebla centralnego wymienionej poniżej, którzy zajęli w olimpiadzie miejsce od I do V
 • Laureaci ogólnopolskiego konkursuStudium Talent”, którzy zakończyli konkurs z wynikiem celującym
 • Kandydaci na studia, przyjęci na Politechnikę Wrocławską, którzy podjęli te studia i którzy uzyskali na egzaminie maturalnym z matematyki i/lub z fizyki i/lub z informatyki i/lub z chemii i/lub z biologii i/lub z geografii na poziomie rozszerzonym 100% (lub maksymalny możliwy do uzyskania wynik – zgodnie ze skalą). Wynik ten musi stanowić podstawę do przyjęcia na kierunek studiów, na którym kandydat podjął studia
 • Kandydaci na studia, przyjęci na Politechnikę Wrocławską, którzy podjęli te studia i których wskaźnik rekrutacyjny WI wyniósł co najmniej 500 pkt. lub wskaźnik rekrutacyjny WM wyniósł co najmniej 735 pkt. (nie uwzględnia się punktów z obowiązkowego egzaminu z rysunku oraz punktów z konkursu Studium Talent). Wartość wskaźnika rekrutacyjnego wyliczana zgodnie z metodologią podaną w obowiązującym w danym roku akademickim dokumencie „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na studia w Politechnice Wrocławskiej”


Terminy

Kandydaci składają wniosek o przystąpienie do programu do 20 września (rekrutacja letnia)
lub do 10 lutego (rekrutacja zimowa).

Pobierz regulamin programu Wybitnie Uzdolnieni

Załącznik nr 1 do programu „Wybitnie uzdolnieni na Politechnice Wrocławskiej” – wykaz olimpiad

Wniosek o przystąpienie do programu „Wybitnie uzdolnieni na Politechnice Wrocławskiej” – wniosek

Konferencja

Nasi uzdolnieni studenci otrzymali możliwość zaprezentowania wyników całorocznej współpracy ze swoimi opiekunami naukowymi w ramach programu „Wybitnie Uzdolnieni na PWr”. Podzielą się swoimi doświadczeniami i opowiedzą o tym, jakie szanse daje indywidualna praca z tutorem.

 • IV konferencja „Debiutanci nauki” – datę ogłosimy wkrótce
 • 24 października 2023 r. – III konferencja „Debiutanci nauki” –> relacja z gali
 • 27 października 2022 r.  – II konferencja „Debiutancki nauki” –> relacja z gali
  Więcej  informacji –> wejdź
 • 19 października 2021 r. odbyło się pierwsze z cyklu seminarium „Debiutancki nauki”
  Więcej informacji –> wejdź