Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Opłaty wnoszone przez cudzoziemców podejmujących kształcenie na studiach I i II stopnia
w Politechnice Wrocławskiej

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

Forma
kształcenia
Szczegóły Opłata za semestr Opłata rekrutacyjna
EUR PLN EUR PLN
STUDIA
I STOPNIA
stacjonarne w języku polskim 1250 5900 20 85
stacjonarne w języku polskim – kierunek Architektura 1250 5900 35 150
stacjonarne w języku angielskim 1500 7050 20 85
niestacjonarne w języku polskim 1000 4700 20 85
STUDIA
II STOPNIA
stacjonarne w języku polskim 1500 7050 20 85
stacjonarne w języku angielskim 2000 9400 20 85
niestacjonarne w języku polskim 1250 5900 20 85
Dane kont bankowych:

Nr konta / IBAN w EUR (Euro): PL 16 1090 2402 0000 0001 3399 2518
Nr konta / IBAN w PLN (zł): PL 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434

SWIFT WBK PPL PP

Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A
Adres banku: 50-373 Wrocław, ul. Norwida 1/3

Odbiorca: Politechnika Wrocławska, Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland
Tytułem: Opłata za rekrutację/studia/egzamin/kurs, imię i nazwisko kandydata, kraj pochodzenia, nr albumu (dot. studentów)

  • Termin płatności czesnego:
    za semestr zimowy do 14 października
    za semestr letni do 14 marca