Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Opłaty wnoszone przez cudzoziemców podejmujących kształcenie na studiach I i II stopnia
w Politechnice Wrocławskiej

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Forma
kształcenia
Szczegóły Opłata za semestr Opłata rekrutacyjna
EUR PLN EUR PLN
STUDIA
I STOPNIA
stacjonarne w języku polskim 1250 5750 20 85
stacjonarne w języku polskim – kierunek Architektura 1250 5750 35 150
stacjonarne w języku angielskim 1500 6900 20 85
niestacjonarne w języku polskim 1000 4600 20 85
STUDIA
II STOPNIA
stacjonarne w języku polskim 1500 6900 20 85
stacjonarne w języku angielskim 2000 9200 20 85
niestacjonarne w języku polskim 1250 5750 20 85
Dane kont bankowych:

Nr konta / IBAN w EUR (Euro): PL 16 1090 2402 0000 0001 3399 2518
Nr konta / IBAN w PLN (zł): PL 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434

SWIFT WBK PPL PP

Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A
Adres banku: 50-373 Wrocław, ul. Norwida 1/3

Odbiorca: Politechnika Wrocławska, Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland
Tytułem: Opłata za rekrutację/studia/egzamin/kurs, imię i nazwisko kandydata, kraj pochodzenia, nr albumu (dot. studentów)

  • Płatność za kolejny semestr powinna zostać dokonana nie później niż dzień przed rozpoczęciem kolejnego semestru.