Rekrutacja kandydatów z zagranicy:
studia płatne i stypendyści

dla cudzoziemców

Dział Współpracy Miedzynarodowej
rekrutuje na studia:

  • kandydatów z zagranicy na zasadach odpłatności dot. osób spoza UE bez dokumentów uprawniających do podjęcia studiów bezpłatnych
  • stypendystów NAWA
  • stypendystów Funduszu Wyszehradzkiego
  • uczestników Programu "Study in Wrocław"
Dowiedz się więcej o rekrutacji
Dla cudzoziemców

Przed rekrutacją

Dowiedz się więcej
Dla cudzoziemców

Po rekrutacji

Dowiedz się więcej

Studia I stopnia

studia płatne i stypendyści

Proces rekrutacji na studia licencjackie oraz inżynierskie, kryteria przyjęć, terminarz, dokumenty, znajomość języka, opłaty

Studia II stopnia

studia płatne i stypendyści

Proces rekrutacji na studia magisterskie, kryteria przyjęć, terminarz, dokumenty, znajomość języka, opłaty

Kursy języka polskiego

Kursy języka angielskiego