Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia I stopnia jest liczony wg wzoru:

M + PD + 0,1JO + 0,1JP + E

 • M
 • PD
 • JO

jest równa większej z liczb:
P albo P + 1,5 R albo 2,5 R

 • JP

jest równa większej z liczb:
P albo R

 • M

  Matematyka

 • PD

  Przedmiot dodatkowy*

 • JO

  Język obcy

 • JP

  Język polski

 • E

  Egzamin z rysunku (tylko dla kandydatów na kierunek Architektura)

 • P

  Wynik procentowy z matury podstawowej

 • R

  Wynik procentowy z matury rozszerzonej

Jeżeli nie zdawałeś matury z matematyki i przedmiotu dodatkowego to Twój wskaźnik wynosi zero

(*)przedmioty dodatkowe uwzględniane na poszczególnych kierunkach:

PRZEDMIOT DODATKOWY KIERUNKI
FIZYKA – wszystkie kierunki studiów
BIOLOGIA – inżynieria biomedyczna
– technologie ochrony środowiska
CHEMIA – biotechnologia
– chemia i analityka przemysłowa
– chemia i inżynieria materiałów
– górnictwo i geologia
– inżynieria biomedyczna
– inżynieria chemiczna i procesowa
– technologia chemiczna
– technologie ochrony środowiska
GEOGRAFIA – geodezja i kartografia
– geoinformatyka
– górnictwo i geologia
INFORMATYKA – cyberbezpieczeństwo
– geodezja i kartografia
– geoinformatyka
– informatyczne systemy automatyki
– informatyka algorytmiczna
– informatyka stosowana
– informatyka techniczna
– inżynieria systemów
– inżynieria zarządzania
– teleinformatyka
– zarządzanie

W przypadku zdawania kilku przedmiotów branych pod uwagę, do wskaźnika rekrutacyjnego wliczany jest korzystniejszy wynik (przy uwzględnieniu założenia, że liczba P oraz R liczona jest z tego samego przedmiotu).