Egzaminy dobrowolne z matematyki i fizyki

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Politechnika Wrocławska organizuje dobrowolne egzaminy wstępne z matematyki lub/i fizyki. Do dobrowolnego egzaminu może przystąpić wyłącznie kandydat na studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie lub jednolite magisterskie), który uzyskał maturę poza granicami Polski. Kandydat może przystąpić do egzaminu(-ów) z:

  • matematyki na poziomie podstawowym lub/i
  • matematyki na poziomie rozszerzonym lub/i
  • fizyki na poziomie podstawowym lub/i
  • fizyki na poziomie rozszerzonym.

Egzaminy mają formę pisemną i oceniane są w skali od 0 do 100 punktów za każdy egzamin na każdym z poziomów. Zdany egzamin z matematyki lub/i fizyki na poziomie podstawowym, to minimum 30 punktów. Zakres materiału obowiązujący na egzaminach, na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, odpowiada zakresowi egzaminu maturalnego w roku 2024, na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, odpowiednio.

Uwzględnia się tylko wyniki egzaminów przeprowadzonych w ramach rekrutacji na rok akademicki 2024/2025.

Kandydat ze szczególnymi potrzebami, w tym kandydat z niepełnosprawnościami może zgłosić się, przed terminem egzaminu, do Działu Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami w celu uzyskania wsparcia związanego z dostosowaniem egzaminu do rodzaju potrzeb.