Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Pamiętaj! 

W rekrutacji możesz zostać przyjęty tylko na jeden kierunek studiów. Jeżeli chcesz wziąć udział w kolejnej rekrutacji, a wcześniej zostałeś przyjęty, zarejestruj zgłoszenie w systemie. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu, skontaktuj się z Działem Rekrutacji. Aby złożyć dokumenty na nowym kierunku będziesz musiał zrezygnować z wcześniejszego przyjęcia. Uwaga! Rezygnacji można dokonać jedynie osobiście lub wysłać rezygnację pocztą. Jeżeli chcesz, żeby rezygnację za Ciebie złożyła inna osoba, to potrzebne jest pełnomocnictwo notarialne.

Rekrutacja 1
15 maja(1) rozpoczęcie rejestracji w systemie JSOS
15 czerwca(2)

ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej dla:

  • kandydatów na kierunek Architektura przystępujących do obowiązkowego egzaminu z rysunku;
  • kandydatów z maturą uzyskaną poza granicami kraju przystępujących do egzaminów z matematyki i/lub fizyki.

Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie kandydata w systemie JSOS. Jeżeli 14 czerwca opłata nadal nie została zaksięgowana w systemie JSOS, należy przesłać potwierdzenie wpłaty na adres: rekrutacja@pwr.edu.pl najpóźniej do 15 czerwca do godz. 12:00

17 i 18 czerwca obowiązkowy egzamin z rysunku dla kandydatów na kierunek Architektura, egzamin odbędzie się w formie zdalnej
21 i 22 czerwca dobrowolny egzamin z matematyki i/lub z fizyki dla kandydatów z maturą uzyskaną poza granicami kraju, egzaminy odbędą się w formie zdalnej
28 czerwca ostatni dzień nadsyłania prac egzaminacyjnych z rysunku, nie decyduje data stempla pocztowego, a data dotarcia prac na Politechnikę Wrocławską
2 lipca ogłoszenie wyników egzaminu z rysunku oraz wyników dobrowolnych egzaminów z matematyki i/lub fizyki
7 lipca(2) ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej. Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie kandydata w systemie JSOS. Jeżeli opłata nie została zaksięgowana w systemie JSOS do 6 lipca, należy przesłać potwierdzenie wpłaty na adres: rekrutacja@pwr.edu.pl
9 lipca ogłoszenie wyników kwalifikacji
od 12 do 17 lipca(3) przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych w budynku C13, pok. 0.12 od 8:00 do 15:00, w sobotę 17.07 od 9:00 do 13:00
19 lipca ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych
(1) uruchomienie systemu o godzinie 10:00
(2) zamknięcie portalu internetowego o godzinie 13:00
(3) dostarczenie dokumentów na uczelnię najpóźniej do godziny 13:00 (nie decyduje data stempla pocztowego przy wysyłaniu dokumentów pocztą) 
 
 
Rekrutacja 2
Rekrutacja na kierunki określone przez Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną
i zatwierdzone przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną
20 lipca(1) rozpoczęcie rejestracji w systemie JSOS
25 lipca(2) ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej. Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie kandydata w systemie JSOS. Jeżeli opłata nie została zaksięgowana w systemie JSOS, należy przesłać potwierdzenie wpłaty na adres: rekrutacja@pwr.edu.pl
26 lipca ogłoszenie wyników kwalifikacji
od 27 do 29 lipca przyjmowanie dokumentów od kandydatów z listy zakwalifikowanych w budynku C13, pok. 0.12 od 8:00 do 15:00
30 lipca ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych
(1) uruchomienie systemu o godzinie 10:00
(2) zamknięcie portalu internetowego o godzinie 13:00
 
 
Rekrutacja 3
Rekrutacja na kierunki określone przez Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną
i zatwierdzone przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną
6 września(1) rozpoczęcie rejestracji w systemie JSOS
13 września(2) ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej. Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie kandydata w systemie JSOS. Jeżeli opłata nie została zaksięgowana w systemie JSOS, należy przesłać potwierdzenie wpłaty na adres: rekrutacja@pwr.edu.pl
14 września ogłoszenie wyników kwalifikacji
od 15 do 18 września(3) przyjmowanie dokumentów od kandydatów z listy zakwalifikowanych w budynku C13, pok. 0.12 od 800 do 1500,w sobotę 18.09 od 9:00 do 13:00
21 września ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych
(1) uruchomienie systemu o godzinie 10:00
(2) zamknięcie portalu internetowego o godzinie 13:00
(3) dostarczenie dokumentów na uczelnię najpóźniej do godziny 13:00 (nie decyduje data stempla pocztowego przy wysyłaniu dokumentów pocztą)

Studia I stopnia

Terminy rekrutacji dla cudzoziemców

Przejdź, jeśli jesteś jednym z:
- kandydatów z zagranicy na zasadach odpłatności dot. osób spoza UE bez dokumentów uprawniających do podjęcia studiów bezpłatnych
- stypendystów NAWA
- stypendystów Funduszu Wyszehradzkiego
- uczestników Programu ”Study in Wrocław”

Studia II stopnia

Terminy rekrutacji dla cudzoziemców

Przejdź, jeśli jesteś jednym z:
- kandydatów z zagranicy na zasadach odpłatności dot. osób spoza UE bez dokumentów uprawniających do podjęcia studiów bezpłatnych
- stypendystów NAWA
- stypendystów Funduszu Wyszehradzkiego
- uczestników Programu ”Study in Wrocław”