Najważniejsze informacje

Skorzystaj z poniższych zakładek, by zapoznać się ze szczegółowymi informacjami
na temat studiów I stopnia.

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego dla cudzoziemców na pełen cykl studiów I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne:

  • na warunkach odpłatności
  • stypendystów NAWA
  • uczestników Projektu „Study in Wrocław”
Rekrutacja “letnia” na rok akademicki 2024/2025
3 czerwca rozpoczęcie rejestracji w systemie IRC(1)
14 czerwca ostatni dzień: 

  • rejestracji i wysłania zgłoszenia przez system IRC przez kandydatów przystępujących do obowiązkowego egzaminu z rysunku na kierunek Architektura (2)
  • wnoszenia opłaty rekrutacyjnej i załączenia potwierdzenia opłaty do systemu przez kandydatów przystępujących do obowiązkowego egzaminu z rysunku na kierunek Architektura / do dobrowolnych egzaminów z matematyki i/lub fizyki (kandydaci z maturą uzyskaną poza granicami Polski)
25 i 26 czerwca dobrowolne egzaminy z matematyki i fizyki dla kandydatów z maturą uzyskaną poza granicami Polski
27 i 28 czerwca obowiązkowy egzamin z rysunku dla kandydatów na kierunek Architektura
5 lipca ogłoszenie wyników egzaminu z rysunku oraz wyników dobrowolnych egzaminów z matematyki i fizyki
10 lipca ostatni dzień:

  • rejestracji i wysłania zgłoszenia w systemie IRC(2)
  • wnoszenia opłaty rekrutacyjnej
  • załączenia potwierdzenia opłaty i dokumentów wymaganych w pierwszym etapie rekrutacji (dokumenty dotyczące wykształcenia)
do dnia 24 lipca ogłoszenie wyników kwalifikacji dla kandydatów na studia I stopnia oraz wyników konkursu „Study in Wrocław”
5 sierpnia ostatni dzień uiszczenia opłaty za kształcenie i załączenia potwierdzenia w systemie IRC oraz ostatecznego wyboru uczelni przez stypendystów NAWA
30 września termin dostarczenia oryginałów (do wglądu) oraz kopii wymaganych dokumentów do Działu Współpracy Międzynarodowej(3)
24-30 września obowiązkowe Dni Wstępne

(1) Otwarcie systemu o godzinie 8:00.
(2) Zamknięcie portalu internetowego o godzinie 23:59.
(3) Rejestracja spotkania w systemie IRC.