Najważniejsze informacje

Skorzystaj z poniższych zakładek, by zapoznać się ze szczegółowymi informacjami
na temat studiów I stopnia.

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego dla cudzoziemców na pełen cykl studiów I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne:

  • na warunkach odpłatności
  • stypendystów NAWA
  • uczestników Projektu „Study in Wrocław”
Rekrutacja “letnia” na rok akademicki 2021/2022
1 maja rozpoczęcie rejestracji w systemie IRC(1)
11 czerwca ostatni dzień:

  • rejestracji i wysłania zgłoszenia przez system IRC na kierunek Architektura dla kandydatów przystępujących do obowiązkowego egzaminu z rysunku(2)
  • wnoszenia opłaty rekrutacyjnej(3)
  • załączenia potwierdzenia do systemu 
17 i 18 czerwca obowiązkowy egzamin z rysunku dla kandydatów na kierunek Architektura
28 czerwca ostatni dzień nadsyłania prac egzaminacyjnych z rysunku dla kandydatów na kierunek Architektura(4)
2 lipca ogłoszenie wyników egzaminu z rysunku dla kandydatów na kierunek Architektura
9 lipca ostatni dzień:

  • rejestracji i wysłania zgłoszenia w systemie IRC(2)
  • wnoszenia opłaty rekrutacyjnej(3)
  • załączenia potwierdzenia opłaty i dokumentów wymaganych w pierwszym etapie rekrutacji (dokumenty dotyczące wykształcenia)
do dnia 16 lipca ogłoszenie wyników kwalifikacji dla kandydatów na studia I stopnia oraz wyników konkursu „Study in Wrocław”
30 lipca ostatni dzień uiszczenia opłaty za kształcenie i załączenia potwierdzenia w systemie IRC(5) oraz ostatecznego wyboru uczelni przez stypendystów NAWA
15 września ostateczny termin potwierdzenia spotkania wizowego lub przyjazdu  w systemie IRC
25 września termin dostarczenia oryginałów (do wglądu) oraz kopii wymaganych dokumentów do Działu Współpracy Międzynarodowej(6)
27 września –

1 października

obowiązkowe Dni Wstępne

(1) Otwarcie systemu o godzinie 8:00.
(2) Zamknięcie portalu internetowego o godzinie 23:59.
(3) Nie dotyczy stypendystów NAWA.
(4) Decyduje data dotarcia prac na Politechnikę Wrocławską, a nie data stempla pocztowego.
(5) Nie dotyczy laureatów projektu “Study in Wrocław” oraz stypendystów NAWA.
(6) Rejestracja spotkania w systemie IRC.