Opis Kursu

Studium Języków Obcych PWr oferuje kursy przygotowawcze dla obcokrajowców, którzy chcą podjąć studia I i II stopnia po angielsku na Politechnice Wrocławskiej. Kurs obejmuje:

  • 600 godzin nauki języka angielskiego (w zimowym i letnim semestrze, 20 godzin angielskiego tygodniowo, od poniedziałku do piątku 4 godziny dziennie),
  • 120 godzin języka polskiego (4 godziny tygodniowo)
  • 90 godzin matematyki
  • 60 godzin fizyki

Wstępnym warunkiem jest znajomość języka na poziomie B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. W celu sprawdzenia poziomu języka angielskiego kandydaci są proszeni o zrobienie testu rozpoziomowującego online. Kurs ma na celu podnieść kompetencje językowe i osiągnąć poziom B2. Kurs również zawiera elementy języka akademickiego, aby przygotować kandydatów do uczestnictwa w zajęciach na uczelni po angielsku.

Kurs przygotowawczy trwa cały rok akademicki (od października do czerwca) i jest podzielony na dwa semestry. W pierwszym semestrze studenci uczą się języka ogólnego (general English). W drugim semestrze ćwiczone są umiejętności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, a także gramatyka i słownictwo z naciskiem na język akademicki. Studenci nabywają umiejętności niezbędne do funkcjonowania w środowisku akademickim – wykłady, ćwiczenia, czytanie prac badawczych i pisanie zadań.

Kurs kończy się egzaminem ACERT

 

Jesteś zainteresowany? Sprawdź koniecznie:

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

  • REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

Zarejestruj się poprzez elektroniczny system IRC: www.registration.pwr.edu.pl. Jeżeli nie posiadasz konta w systemie IRC lub JSOS, to załóż nowe konto w JSOS i wróć do systemu IRC, używając nadany login i hasło. Zaaplikuj na „Roczny kurs języka angielskiego”. Uzupełnij wszystkie żądane dane, w tym dane osobowe zgodne z paszportem, dane adresowe oraz kontaktowe. Wgraj do systemu IRC oficjalne zdjęcie 300*375px. oraz skan podpisanego oświadczenia rodziców, wydrukowanego z IRC (jeśli wymagane).

  • OPŁATA REKRUTACYJNA

Wpłać opłatę rekrutacyjną na rachunek podany w systemie IRC i załącz w systemie IRC potwierdzenie dokonania tej opłaty. Jeżeli potrzebujesz faktury-proformy do opłaty, napisz maila: admission@pwr.edu.pl.

  • ONLINE TEST I SKYPE INTERVIEW

Po dokonaniu opłaty i załączeniu potwierdzenia do systemu uzyskasz możliwość przystąpienia to testu z gramatyki oraz rozmowy Skype z koordynatorem kursu (używając przycisków START PLACEMENT TEST oraz SCHEDULE SKYPE INTERVIEW)

  • Opłata za kurs

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z placement test oraz skype interview, dokonaj opłaty czesnego oraz załącz w IRC potwierdzenie dokonania tej opłaty.

  • Zakwaterowanie

Jeżeli potrzebujesz potwierdzenia zakwaterowania, upewnij się czy dokonałeś rezerwacji w systemie IRC. Warunkiem uzyskania potwierdzenia jest wniesienie pełnej opłaty za kurs.

  • List akceptacyjny

Po otrzymaniu opłaty za kurs na konto uczelni, pracownik uczelni wygeneruje i załączy do systemu IRC list akceptacyjny. Następnie pobierz ten dokument z systemu IRC i zapoznaj się z treścią. Oryginał dokumentu może również zostać odebrany osobiście, przez pełnomocnika lub wysłany pocztą.