Opis Kursu

Kurs języka angielskiego trwa cały rok akademicki (od października do czerwca). Składa się z 600h j. angielskiego oraz 240h przedmiotów kierunkowych, w zależności od wybranego profilu. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Kurs kończy się certyfikowanym egzaminem językowym na poziomie B2, umożliwiającym podjęcie studiów w Polsce. Słuchacze podzieleni są na grupy według poziomu zaawansowania j. angielskiego określanego na początku kursu.

W trakcie kursu, słuchacze uczą się wszystkich najważniejszych sprawności językowych: rozumienia tekstu pisanego i mówionego, umiejętności czytania, mówienia, a także pisania różnych gatunków tekstu. Zajęcia z przedmiotów kierunkowych pozwalają na poznanie terminologii w j. angielskim charakterystycznej dla danego obszaru. 

W każdym realizowanym semestrze uczestnik ma możliwość wyboru 120h przedmiotów kierunkowych. Słuchacz nie ma obowiązku wyboru przedmiotu kierunkowego, natomiast po jego wyborze, uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.

Profil inżynieryjno-techniczny (II semestry)
I semestr j. angielski

300h

j. polski 1

30h

Matematyka 1
30h
Fizyka 1
30h
Informatyka 1

30h

II semestr j. angielski

300h

j. polski 2

30h

Matematyka 2
30h
Fizyka 2
30h
Informatyka 2

30h

 

Kurs kończy się egzaminem pisemnym i ustnym z języka angielskiego oraz egzaminami z wszystkich wybranych przedmiotów. Kursy na różnych poziomach zaawansowania zapewniają osiągnięcie założonych efektów kształcenia w zakresie komunikacji w sytuacjach nieoficjalnych i oficjalnych.

 

Jesteś zainteresowany? Sprawdź koniecznie:

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

  • REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

Zarejestruj się poprzez elektroniczny system IRC: www.registration.pwr.edu.pl. Jeżeli nie posiadasz konta w systemie IRC, to załóż nowe konto w systemie IRC. Zaaplikuj na „Roczny kurs języka angielskiego”. Uzupełnij wszystkie żądane dane, w tym dane osobowe zgodne z paszportem, dane adresowe oraz kontaktowe. Wgraj do systemu IRC oficjalne zdjęcie 300*375px. oraz skan podpisanego oświadczenia rodziców, wydrukowanego z IRC (jeśli wymagane).

  • OPŁATA REKRUTACYJNA

Wpłać opłatę rekrutacyjną na rachunek podany w systemie IRC i załącz w systemie IRC potwierdzenie dokonania tej opłaty. Jeżeli potrzebujesz faktury-proformy do opłaty, napisz maila: admission@pwr.edu.pl.

  • ONLINE TEST I SKYPE INTERVIEW

Po dokonaniu opłaty i załączeniu potwierdzenia do systemu uzyskasz możliwość przystąpienia to testu z gramatyki oraz rozmowy Skype z koordynatorem kursu (używając przycisków START PLACEMENT TEST oraz SCHEDULE SKYPE INTERVIEW)

  • Opłata za kurs

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z placement test oraz skype interview, dokonaj opłaty czesnego oraz załącz w IRC potwierdzenie dokonania tej opłaty.

  • Zakwaterowanie

Jeżeli potrzebujesz potwierdzenia zakwaterowania, upewnij się czy dokonałeś rezerwacji w systemie IRC. Warunkiem uzyskania potwierdzenia jest wniesienie pełnej opłaty za kurs.

  • List akceptacyjny

Po otrzymaniu opłaty za kurs na konto uczelni, pracownik uczelni wygeneruje i załączy do systemu IRC list akceptacyjny. Następnie pobierz ten dokument z systemu IRC i zapoznaj się z treścią. Oryginał dokumentu może również zostać odebrany osobiście, przez pełnomocnika lub wysłany pocztą.