Opis Kursu

Kurs języka polskiego trwa cały rok akademicki (od października do czerwca). Składa się z 600h j. polskiego oraz 240h przedmiotów kierunkowych, w zależności od wybranego profilu. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Kurs kończy się certyfikowanym egzaminem językowym na poziomie B2, umożliwiającym podjęcie studiów w Polsce. Słuchacze podzieleni są na grupy według poziomu zaawansowania j. polskiego określanego na początku kursu.

W trakcie kursu, słuchacze uczą się wszystkich najważniejszych sprawności językowych: rozumienia tekstu pisanego i mówionego, umiejętności czytania, mówienia, a także pisania różnych gatunków tekstu. Zajęcia z przedmiotów kierunkowych pozwalają na poznanie terminologii w j. polskim charakterystycznej dla danego obszaru. 

Uczestnicy wybierają jeden z czterech profili przedmiotów kierunkowych na etapie zgłoszenia na kurs.
Oferujemy następujące profile: 

 • profil humanistyczny, 
 • profil inżynieryjno-techniczny,
 • profil nauk ścisłych i przyrodniczych,
 • profil ekonomiczno-społeczny.

W każdym realizowanym semestrze uczestnik ma możliwość wyboru 120h przedmiotów kierunkowych. Słuchacz nie ma obowiązku wyboru przedmiotu kierunkowego, natomiast po jego wyborze, uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.

 

Profil humanistyczny
I semestr j. polski

300h

Wiedza o Polsce

30h

Historia 1
60h
WOS 1
30h
II semestr j. polski

300h

Wiedza o Polsce

30h

Historia 2
60h
WOS 2
30h

 

Profil inżynieryjno-techniczny
I semestr j. polski

300h

Wiedza o Polsce

30h

Matematyka 1
30h
Fizyka 1
30h
Informatyka 1

30h

II semestr j. polski

300h

Wiedza o Polsce

30h

Matematyka 2
30h
Fizyka 2
30h
Informatyka 2

30h

 

Profil nauk ścisłych i przyrodniczych
I semestr j. polski

300h

Wiedza o Polsce

30h

Biologia 1
30 h
Chemia 1
30 h
Fizyka 1
30h
II semestr j. polski

300h

Wiedza o Polsce

30h

Biologia 2
30 h
Chemia 2
30 h
Fizyka 2
30h

 

Profil ekonomiczno-społeczny
I semestr j. polski

300h

Wiedza o Polsce

30h

Geografia 1
30 h
WOS 1
30 h
Matematyka 1
30h
II semestr j. polski

300h

Wiedza o Polsce

30h

Geografia 2
30 h
WOS 2
30 h
Matematyka 2
30h

 

Po przyjeździe istnieje możliwość zmiany wybranych wcześniej przedmiotów.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym i ustnym z języka polskiego oraz egzaminami pisemnymi ze wszystkich realizowanych przedmiotów. Po zdaniu egzaminu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2 wydany przez Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wraz z ocenami ze zrealizowanych przedmiotów kierunkowych. 

Jesteś zainteresowany? Sprawdź koniecznie:

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

 • REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

Zarejestruj się poprzez elektroniczny system IRC: www.registration.pwr.edu.pl. Jeżeli nie posiadasz konta w systemie IRC, to załóż nowe konto w systemie IRC. Zaaplikuj na „Roczny kurs języka polskiego”. Uzupełnij wszystkie żądane dane, w tym dane osobowe zgodne z paszportem, dane adresowe oraz kontaktowe. Wgraj do systemu IRC oficjalne zdjęcie 300*375px. oraz skan podpisanego oświadczenia rodziców, wydrukowanego z IRC (jeśli wymagane).

 • OPŁATA REKRUTACYJNA

Wpłać opłatę rekrutacyjną na rachunek podany w systemie IRC i załącz w systemie IRC potwierdzenie dokonania tej opłaty. Jeżeli potrzebujesz faktury-proformy do opłaty, napisz maila: admission@pwr.edu.pl.

 • PRZEŚLIJ ZGŁOSZENIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Załącz skany dokumentów o wykształceniu. Zaznacz, czy potrzebujesz miejsce w domu studenckim. Po załączeniu niezbędnych dokumentów prześlij zgłoszenie drogą elektroniczną, użyj przycisk „Wyślij”.

 • OCENA ZGŁOSZENIA

Czekaj na ocenę zgłoszenia oraz informację, czy spełniasz warunki przyjęcia na kurs. Jeżeli tak, otrzymasz Wstępny list akceptacyjny oraz Wzór Umowy o świadczenie usługi edukacyjnej w zakresie prowadzenia przygotowawczego kursu języka polskiego dla cudzoziemców.  Zapoznaj się z dokumentami oraz wnieś opłatę za kurs na podane w Umowie konto, załącz potwierdzenie do systemu IRC, załącz podpisany skan Umowy do systemu, a podpisany oryginał Umowy w dwóch egzemplarzach wyślij pod wskazany w Umowie adres. Powiadomimy Cię o przydziale do grupy, kiedy otrzymamy oryginał Umowy. Jeżeli nie chcesz uczestniczyć w kursie, użyj przycisk „Zrezygnuj lub przełóż zgłoszenie”.

 • ZAKWATEROWANIE

Jeżeli potrzebujesz potwierdzenia zakwaterowania, upewnij się czy dokonałeś rezerwacji w systemie IRC. Warunkiem uzyskania potwierdzenia jest wniesienie pełnej opłaty za kurs.

 • ZAPROSZENIE NA KURS

Po otrzymaniu opłaty za kurs na konto uczelni, pracownik uczelni wygeneruje i załączy do systemu IRC zaświadczenie o przyjęciu i zaproszenie na kurs. Następnie pobierz te dokumenty z systemu IRC i zapoznaj się z ich treścią. Oryginał dokumentu może również zostać odebrany osobiście w Sekcji Rekrutacji i Wsparcia Studentów Zagranicznych w Dziale Współpracy Międzynarodowej, przez pełnomocnika lub wysłany pocztą.

 • WIZA I PRZYJAZD

Umów się na spotkanie w sprawie wizy w odpowiednim konsulacie / ambasadzie / centrum wizowym. Zaznacz w systemie IRC datę spotkania wizowego oraz/lub przyjazdu do Wrocławia.

 • REJESTRACJA NA KURS

Po przyjeździe do Wrocławia udaj się do sekretariatu Ośrodka Języka Polskiego i Angielskiego dla Cudzoziemców.