• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

Elektronika i telekomunikacja

Limit miejsc

 • 51

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Elektronika i telekomunikacja to dziedziny nauki, od których silnie zależy rozwój większości interdyscyplinarnych rozwiązań konstrukcyjnych, przemysłowych, a także wyspecjalizowanego sprzętu badawczo-naukowego (mikroprocesorowe układy sterowania urządzeń; sterowanie i wzajemna komunikacja poszczególnych elementów dużych systemów zintegrowanych w lokalne sieci Ethernet, rozwój i budowa nowych narzędzi badawczych wraz z analizą uzyskiwanych danych). Kierunek Elektronika i Telekomunikacja realizowany jest z wykorzystaniem unikalnej w skali europejskiej bazy laboratoryjnej i badawczej przez nauczycieli akademickich o uznanej renomie w tej dziedzinie. Studenci poznają dynamicznie rozwijające się dziedziny nauki i techniki i opanowują wszechstronną wiedzę podstawową, dającą możliwość swobodnego poruszania się na wymagającym rynku pracy oraz przygotowującą do studiów III stopnia.

Więcej informacji

Absolwent potrafi:

 • Ocenić i wykorzystać elementy/obiekty o wymiarach nanometrowych (elementy/struktury półprzewodnikowe oraz inne wykonane różnymi technikami/technologiami),
 • Wykorzystać poznane metody numeryczne do rozwiązywania typowych zagadnień inżynierskich,
 • Wykorzystać poznaną wiedzę o nowoczesnych systemach produkcyjnych
  i procesach zarządzania produkcją, analizie rynku, logistyce i kierowaniu zespołami ludzkimi,
 • Dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne.

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich