• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Zaufane systemy sztucznej inteligencji

Limit miejsc

 • 36

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • informatyka techniczna i telekomunikacja
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Na kierunku zaufane systemy sztucznej inteligencji kształceni są specjaliści z zakresu projektowania bezpiecznej architektury ICT (Information and Communication Technologies), z uwzględnieniem infrastruktury krytycznej oraz detekcji anomalii w systemach ICT. Absolwenci są przygotowani do projektowania i stosowania zaawansowanych metod uczenia maszynowego w tym uczenia głębokiego do ekstrakcji wiedzy z danych masowych, przy wykorzystaniu systemów obliczeniowych wysokiej wydajności i systemów superkomputerowych (klastry, GPU). Absolwenci zapoznają się z narzędziami analizy danych masowych, rozległych danych sieciowych oraz przetwarzania danych w systemach rozproszonych. Są przygotowani do pracy i tworzenia systemów inspekcji wizualnej oraz analizy sygnałów wielowymiarowych.

Więcej informacji

Absolwent potrafi:

 • Wdrażać nowoczesne narzędzia sztucznej inteligencji w celu tworzenia zaufanych systemów informatycznych, obejmujących analizę i planowanie wymagań systemu, jego implementację oraz wprowadzania niezbędnych modyfikacji dostosowujących system do zmieniających się wymagań, szczególnie w zakresie zabezpieczeń,
 • Korzystać z narzędzi obróbki bardzo dużych wolumenów danych, takich jak np. uczenia maszynowe i algorytmika kwantowa,
 • Tworzyć zabezpieczenie usług, statystyczną analizę dużych zbiorów danych (Big Data), wykorzystać zaawansowane techniki optymalizacji w informatyce śledczej,
 • Projektować bezpieczną architekturę teleinformatyczną,
 • Przetwarzać dane wykorzystując język naturalny i kognitywistykę.

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich