• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister
Wydział Zarządzania

Zarządzanie w j. angielskim

Limit miejsc

 • 30

  rekrutacja letnia

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 4 semestry (letnia)
 • 3 semestry (zimowa)

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 2000€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • angielski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • nauki o zarządzaniu i jakości
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Drugi stopień studiów to czas na pogłębienie zdobytej już wiedzy i nabywanie pierwszych doświadczeń zawodowych. Program studiów na kierunku Zarządzanie jest tak skonstruowany, że ćwiczenia i wykłady przeplatają się z zajęciami praktycznymi prowadzonymi przez praktyków biznesu. Możesz wybierać spośród wielu kierunkowych specjalności i programów stażowych. Jeśli w tym czasie zaczniesz już swoją pierwszą pracę – umożliwimy Ci pogodzenie jej ze studiami.

Kształtowanie kompetencji biznesowych

Nasz absolwent przygotowany jest do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej – np. własnej firmy lub start-upu. Nabywa poszerzone kompetencje w obszarze organizacji zarządzania, finansów, rachunkowości, logistyki i produkcji, marketingu i sprzedaży, zarządzania zmianą, projektami i HR. W twórczy sposób potrafi rozpoznawać i rozwiązywać złożone problemy, kierować zespołem (często wielokulturowym) i dużym projektem.

Kształtowanie kompetencji analitycznych

Nasz absolwent rozumie złożone procesy i zjawiska materialne, finansowe i społeczne zachodzące w organizacjach i ich otoczeniu. Potrafi dokonać pogłębionej strategicznej analizy problemów organizacji i jej otoczenia oraz dobrać odpowiednie narzędzia do ich rozwiązania.

Kształtowanie kompetencji społecznych

Nasz absolwent jest przygotowany do pełnienia roli lidera i menedżera. Potrafi umiejętnie  zarządzać ludźmi, skutecznie komunikować się z często wielokulturowym zespołem , skutecznie negocjować  i inspirować innych do rozwoju. Jest on przygotowany do samodzielnego i odpowiedzialnego inicjowania zmian w organizacji.

Kształtowanie kompetencji informatyczno-technologicznych

Nasz absolwent potrafi wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne: najnowsze aplikacje użytkowe, AI, które służą usprawnieniu działania organizacji na wielu poziomach.  

 

Więcej informacji

Absolwent potrafi:

 • Projektować organizację przedsiębiorstwa w ujęciu procesowym
 • Rozwiązywać problemy zarządcze i merytoryczne
 • Definiować i opisywać problemy zarządzania w języku finansowym, modelować je i rozwiązywać stosując odpowiednie narzędzia i techniki
 • Identyfikować i prowadzić procesy wdrożenia i eksploatacji systemów informatycznych na poziomie operacyjnym.

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich