• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Optyka

Limit miejsc

 • 50

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • nauki fizyczne
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Optyka to dział fizyki, zajmujący się badaniem natury światła, prawami opisującymi jego powstawanie i oddziaływanie z materią. W ciągu ostatnich dwustu lat optyka podobnie jak inne dziedziny wiedzy rozwija się bardzo dynamicznie, zajmując istotną pozycję w wielu obszarach nauki i techniki. Próżno szukać wokół obiektów, do których powstania nie przyczyniłyby się optyczne instrumenty i metody pomiarowe. Bez optyki nie istniała by współczesna biologia, chemia, fizyka, elektronika, medycyna i astronomia. Dzięki optyce możemy poznać i zrozumieć otaczający nas świat, często niedostępny, bo dla nieuzbrojonego oka niewidoczny z powodu swoich rozmiarów lub oddalenia.

Studiując optykę, masz szansę poznać i opanować optyczne techniki pomiarowe, zrozumieć zasady rządzące procesami widzenia, spojrzeć na świat przez skomplikowane instrumenty obserwacyjne i użyć lasera do manipulacji pojedynczymi komórkami.

Więcej informacji

Absolwent potrafi:

 • Projektować układy optyczne i optyczne systemy pomiarowe,
 • Wykonywać złożone pomiary układu wzrokowego człowieka,
 • Wykrywać wady wzroku i dobierać sposób ich korekcji.

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich