• studia I stopnia
 • Tytuł zawodowy: inżynier
Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Odnawialne źródła energii

Limit miejsc

 • 120

  Wrocław

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 7 semestrów

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1250€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Opis kierunku

Studia pozwalają na uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie projektowania instalacji OZE wykorzystywanych w budownictwie oraz w wielu gałęziach przemysłu. Kształcenie opiera się o podstawy energetyki i obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu projektowania i eksploatacji systemów i instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności energetyki słonecznej, turbin wiatrowych i wodnych, pomp ciepła, technologii geotermalnych i biomasowych. Absolwenci uzyskują odpowiednie kwalifikacje w zakresie projektowania, eksploatacji i utrzymania instalacji oraz systemów energetycznych opartych o OZE.

Więcej informacji o kierunku znajduje się na stronie wydziału.

Więcej informacji

Perspektywy zatrudnienia

 • biura projektowe w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o OZE
 • przedsiębiorstwa związane z wytwarzaniem i dystrybucją energii cieplnej i elektrycznej – stanowiska projektantów, specjalistów ds. utrzymania ruchu, kierowników produkcji, inspektorów technicznych
 • stanowiska inżynieryjne związane z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem ruchu systemów energetycznych, w tym projektantów, instalatorów, inżynierów procesu, technologów czy specjalistów ds. zarządzaniem systemami energetycznymi
 • firmy projektowe, instalacyjne, deweloperskie wykorzystujące odnawialne źródła energii
 • instytucje i agencje zajmujące się źródłami energii odnawialnej oraz ochroną środowiska i bezpieczeństwem energetycznym

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich