• studia I stopnia
 • Tytuł zawodowy: inżynier
Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Medical Informatics

Limit miejsc

 • 25

  (rekrutacja letnia)

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 7 semestrów

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1250€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • angielski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • inżynieria biomedyczna
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Opis kierunku

Rośnie zapotrzebowanie na inżynierów biomedycznych z interdyscyplinarną wiedzą z zakresu medycyny, informatyki i urządzeń medycznych. Taka wiedza jest niezbędna, aby sprostać wymaganiom szybko zmieniającego się systemu opieki zdrowotnej, który stara się dostosować do potrzeb pacjentów i personelu medycznego. Kierunek Medical Informatics  powstał z myślą o dociekliwych studentach zainteresowanych biomedycznymi zastosowaniami sztucznej inteligencji, big data, urządzeń mobilnych i noszonych, rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. Zachęcamy studentów do realizacji własnych projektów badawczych lub dołączenia do jednego z kilku studenckich kół naukowych.

Więcej informacji

Perspektywy zatrudnienia

Zdobyta podczas studiów wiedza i praktyka przygotowują przyszłych inżynierów do pracy w:

 • jednostkach organizacyjnych lecznictwa (szpitale, jednostki kliniczne i ambulatoryjne)
 • produkcji i dystrybucji aparatury medycznej
 • jednostkach naukowo-badawczych
 • przedsiębiorstwach informatycznych
 • szkolnictwie

 

 

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich