• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Mechanika i budowa maszyn energetycznych

Limit miejsc

 • 30

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry (stacjonarne)

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)
 • 3700/ semestr (studia niestacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • inżynieria mechaniczna
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Kształcenie na kierunku „Mechanika i budowa maszyn energetycznych” przygotowuje do projektowania i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz optymalizacji procesów energetycznych wykorzystywanych w energetyce i w wielu innych gałęziach przemysłu. Program studiów obejmuje między innymi zagadnienia projektowe i eksploatacyjne z zakresu automatyzacji procesów, turbin wodnych, gazowych i parowych, pomp, sprężarek, aparatury procesowej, elektrowni jądrowych, technologii proekologicznych i bezpieczeństwa technicznego. Studia bazują na analizie najnowszych trendów branżowych, umożliwiając absolwentom budowanie solidnych podstaw dla rozwoju ich zawodowej kariery.

Więcej informacji o kierunku znajduje się na stronie wydziału.

Więcej informacji

Absolwent potrafi:

 • posługiwać się zaawansowanym oprogramowaniem komputerowym w projektowaniu oraz opracowywaniu modeli matematyczno-fizycznych maszyn, urządzeń czy procesów
 • Zarządzać procesami technologicznymi i produkcyjnymi w przedsiębiorstwach przemysłowych
 • Projektować, badać i eksploatować maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesie konwersji energii i jej dystrybucji
 • Prowadzić badania w działach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw oraz instytutach naukowo-badawczych w zakresie konstrukcji i eksploatacji maszyn i procesów technologicznych oraz zarządzać pracowniami projektowymi;
 • Kierować zespołami ludzkimi w systemach produkcyjnych, eksploatacyjnych i jednostkach badawczych

Perspektywy zatrudnienia:

 • prowadzenie badań naukowych w instytucjach badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą;
 • stanowiska inżynieryjne i zarządcze w przedsiębiorstwach branży mechanicznej i energetycznej,
 • stanowiska inżynieryjne w działach konstrukcyjnych, utrzymania ruchu i działach remontowych zakładów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem branży energetycznej

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich