• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister
Wydział Matematyki

Matematyka

 • ponad 95 % absolwentów kierunku znajduje pracę
  w czasie 2 miesiący
  od ukończenia studiów

Limit miejsc

 • 30

  rekrutacja letnia

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 4 semestry

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • matematyka
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Opis kierunku

 • Oferujemy trzy specjalności: matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, statystyka matematyczna i analiza danych, matematyka teoretyczna.
 • Studia w znaczącym stopniu poszerzają wiedzę absolwentów studiów I stopnia w wielu działach współczesnej matematyki oraz statystyki i analizy danych i ich zastosowań. 
 • Program studiów obejmuje takie kursy obowiązkowe, jak: analiza rzeczywista i zespolona, procesy stochastyczne, analiza funkcjonalna i topologia, statystyka matematyczna oraz równania różniczkowe cząstkowe.
 • Dopasowane do specjalności kursy wybieralne obejmują szeroką gamę działów matematyki oraz statystyki i analizy danych.
 • Studia magisterskie na kierunku Matematyka umożliwiają jego absolwentom zdobycie szerokiego zakresu kompetencji i umiejętności przydatnych w przyszłej karierze zawodowej. 
 • Absolwenci kierunku Matematyka bardzo dobrze odnajdują się na współczesnym rynku pracy, znajdując zatrudnienie w bankach i innych instytucjach finansowych, firmach ubezpieczeniowych, firmach konsultingowych, informatycznych i usługowych, jak również w instytucjach badawczych i na wyższych uczelniach.

Więcej informacji

Perspektywy zatrudnienia

 • specjalista ds. analizy ryzyka, analityk biznesowy, aktuariusz
 • analityk danych, data scientist, statystyk-analityk

Miejsca pracy absolwentów

 • Credit Suisse
 • KRUK
 • Santander Bank Polska
 • UBS
 • Amazon
 • Capgemini Software Solutions Center
 • SpyroSoft
 • Enigma SOI

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich