• studia I stopnia
 • Tytuł zawodowy: inżynier
Wydział Mechaniczny

Logistyka przemysłowa

Limit miejsc

 • 60

  Wrocław

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 7 semestrów

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • inżynieria mechaniczna
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Opis kierunku

Studia są adresowane do osób zainteresowanych projektowaniem i zarządzaniem nowoczesnymi systemami logistycznymi obsługującymi przepływy towarowe realizowane w globalnych łańcuchach dostaw. Kierunek powstał w ramach współpracy Wydziału Mechanicznego z Wydziałem Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Dzięki temu studenci zdobędą kwalifikacje stricte techniczne, a także umiejętności miękkie, w tym kompetencje menedżerskie, coraz bardziej poszukiwane wśród specjalistów Przemysłu 4.0.
Co kluczowe, kierunek Logistyka Przemysłowa otrzymał prestiżową akredytację na zgodność programu nauczania ze standardami European Logistics Association.
Jako jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku posiadamy takie wyróżnienie. Posiadana akredytacja potwierdza, że absolwenci uzyskają kompetencje zawodowe na poziomie EQF Level 4 – European Junior Logistician. Dzięki temu po spełnieniu określonych warunków mogą ubiegać się o uzyskanie prestiżowego certyfikatu European Junior Logistician, bez konieczności zdawania egzaminów. Studenci nowego kierunku mogą liczyć także na przygotowanie do pracy w systemach Logistyki 4.0. W efekcie interdyscyplinarnego kształcenia zdobędą wiedzę z dziedziny zarządzania, marketingu, ekonomii, informatyki oraz prawa.

Więcej informacji

Perspektywy zatrudnienia:

Obecnie absolwenci tego kierunku mają nieograniczone perspektywy zatrudnienia. Przede wszystkim ze względu na pozyskanie certyfikatu ELA, potwierdzającego ich kompetencje zgodne z europejskimi wymogami kształcenia logistyków, będą pożądanymi pracownikami w globalnych korporacjach zlokalizowanych w całej Europie. Po drugie kompilacja umiejętności inżynierskich i menedżerskich umożliwia absolwentom zatrudnienie na dowolnym stanowisku pracy w różnych systemach logistycznych. Z tego też względu będą oni pożądanymi pracownikami w takich obszarach jak:

 • Inteligentne fabryki – Supply Chain Management, projektowanie i sterowanie systemami Logistyki 4.0.
 • Tradycyjne fabryki i przedsiębiorstwa handlowe – logistyka, zakupy, zarządzanie magazynami, zarządzanie obsługą transportową ładunków, logistyczna obsługa klienta, zarządzanie relacjami z dostawcami
 • Centra logistyczne – projektowanie przestrzeni magazynowych, zarządzanie przepływami materiałowymi, logistyczna obsługa klienta, zarządzanie obsługą transportową, koordynacja współpracy w łańcuchach dostaw
 • Firmy konsultingowe – projektowanie systemów logistycznych, doskonalenie procesów obsługi logistycznej.

Praktyki i staże oraz miejsca pracy absolwentów: 

Studenci kierunku Logistyka Przemysłowa mogą odbywać staże w każdym przedsiębiorstwie uczestniczącym w obsłudze przepływów towarowych, w szczególności w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych oraz u operatorów logistycznych i transportowych, m.in.:

 • Mercedes
 • Volkswagen
 • Sitech
 • Toyota
 • Alstom
 • DeLaval
 • Jungheinrich
 • Amazon
 • Whirlpool Company Polska
 • Robert Bosch
 • RABEN LOGISTICS POLSKA
 • ProLogistica Soft
 • Poner
 • PANTOS LOGISTICS POLAND
 • LTS Poland
 • Kuehne+Nagel
 • JTI Polska
 • Grupa Hasco
 • Electrolux
 • Danfoss
 • C.H.Robinson
 • 3M
 • DHL
 • GLS
 • PKP Cargo
 • Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich