• studia I stopnia
 • Tytuł zawodowy: inżynier
Wydział Zarządzania

Inżynieria zarządzania

Limit miejsc

 • 120

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Stacjonarny

Czas trwania

 • 7 semestrów

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1250€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • Ogólnoakademicki

Kategoria tematyczna

 • nauki związane z zarządzaniem i jakością
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Opis kierunku

Kierunek został stworzony na potrzeby rynku, który poszukuje inżynierów łączących kompetencje menedżerskie z umiejętnościami informatycznymi.

Studenci kształcą się w zakresie:

 • podstawowej wiedzy i umiejętności z obszaru nauk społecznych (w dziedzinie ekonomii, zarządzania, finansów, prawa, psychologii i ergonomii)
 • nauk technicznych wraz z kompetencjami inżynierskimi w dyscyplinie informatyka oraz matematyka stosowana
 • narzędzi informatycznych i matematycznych oraz metod projektowania inżynierskiego do rozwiązywania typowych problemów zarządczych, merytorycznych i decyzyjnych w organizacji z uwzględnieniem prognozowania i szacowania ryzyka
 • więcej informacji o kierunku znajdziesz tutaj

Więcej informacji

inżynieria zarządzania
studia stacjonarne I stopień Wrocław

26427823219991
3.522.073.454.122.64
 • 2016/2017
 • 2017/2018
 • 2018/2019
 • 2019/2020
 • 2020/2021
 • PRÓG (rekrutacja letnia)
 • Liczba osób na jedno miejsce (rekrutacja letnia)
Statystyki przyjęć
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
PRÓG (rekrutacja letnia)91199232278264
Liczba osób na jedno miejsce (rekrutacja letnia)2.644.123.452.073.52

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich