• studia I stopnia
 • Tytuł zawodowy: inżynier
Wydział Mechaniczny

Inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych

Limit miejsc

 • 60

  Wrocław

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 7 semestrów

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1250€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • inżynieria mechaniczna
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Opis kierunku

Kierunek studiów związany z dyscypliną inżynieria mechaniczna, przybliżający zagadnienia całkowitej ich emisyjności rozpatrywanej w cyklu życia (LCA), badanej przez pryzmat emisji substancji szkodliwych, gazów cieplarnianych (oraz śladu węglowego), emisji hałasu, wibracji, energii elektromagnetycznej, jak również odpadów. Edukacja na pierwszym stopniu oznacza studia w obszarze już istniejących konstrukcji z umiejętnością dostrzeżenia nowych potrzeb i inżynierskiej analizy w zakresie rozwoju napędów niskoemisyjnych.

Studia są realizowane w formule projektowej. W nowoczesnych laboratoriach na studenta czekają m.in. hamownie jednostek napędowych z różnymi rodzajami silników, makieta samochodu elektrycznego, stanowiska do analizy mechaniki płynów oraz stanowisko dydaktyczne układu napędowego pojazdu hybrydowego.

W programie studiów znajdują się zajęcia z obsługi programów do komputerowego wspomagania projektowania w zakresie konstrukcji pojazdu i jego aerodynamiki, termodynamiki technicznej, podstaw materiałoznawstwa , metod badań emisji, hydrostatycznych układów napędowych, magazynowania energii, autonomii ruchu pojazdu czy recyklingu pojazdów.

Student kierunku ma możliwość zdobywania doświadczenia w utytułowanych i znanych na całym świecie, kołach naukowych jak PWR Racing Team i LEM Wrocław Motorsport, które rozwijają technologie związane z elektrycznymi napędami i konstrukcjami.

Więcej informacji

Perspektywy zatrudnienia:

 • specjalista ds. niskoemisyjności środków transportu – zakłady produkcyjne branży motoryzacyjnej
 • inżynier cyklu życia produktu – firmy projektowe, wytwórcze i eksploatacyjne
 • konstruktor pojazdów niskoemisyjnych – biura projektowe i instytucje badawczo-rozwojowe
 • inżynier niskoemisyjnych technik wytwarzania – zakłady produkcyjne branży motoryzacyjnej i
  pokrewne
 • specjalista ds. emisji transportu – jednostki administracyjne

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich