• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Inżynieria biomedyczna

Limit miejsc

 • 40

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • inżynieria biomedyczna
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Inżynieria biomedyczna to dzisiaj jeden z najważniejszych obszarów nauki, decydujący o rozwoju współczesnej medycyny. Jako interdyscyplinarny kierunek studiów inżynieria biomedyczna pozwala wykorzystać i rozwinąć kompetencje nabyte na różnorodnych kierunkach studiów w rozwiązywaniu problemów dotyczących biologii i medycyny. Studia obejmują m.in. zagadnienia z zakresu bioinformatyki, nauki o biomateriałach, technologii biosensorów, technik bioobrazowania, analizy biosygnałów (np. neurologicznych) oraz inżynierii molekularnej. Oferujemy studentom szerokie możliwości zaangażowania się w projekty badawcze.

Więcej informacji

Perspektywy zatrudnienia:

 • specjalista ds. badań i rozwoju w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych
 • programista lub analityk w firmach technologicznych sektora biomedycznego
 • projektant lub konstruktor w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i wytwórczych sensorów, aparatury i urządzeń medycznych
 • inspektor aparatury medycznej w jednostkach ochrony zdrowotnej (szpitale, poradnie)
 • kontroler w jednostkach akredytacyjnych, atestacyjnych oraz odbioru technicznego aparatury i urządzeń medycznych

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich