• studia I stopnia
 • Tytuł zawodowy: inżynier
Wydział Informatyki i Zarządzania

Informatyka stosowana

 • prawie 70% absolwentów kontynuowało pracę rozpoczętą na studiach
 • ponad 20% absolwentów prowadzi działalność gospodarczą
 • średnie wynagrodzenie absolwenta z doświadczeniem zawodowym to około 7500 PLN brutto

Limit miejsc

 • 150

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Stacjonarny

Czas trwania

 • 7 semestrów

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1250€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • Ogólnoakademicki

Kategoria tematyczna

 • kierunki informatyczne
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Opis kierunku

Studia na tym kierunku umożliwiają doskonalenie umiejętności i zdobywanie wiedzy z szeroko pojmowanej informatyki. Studia pokazują różnorodność zastosowań informatyki, m.in. w rozwiązywaniu problemów biznesowych, technicznych, czy w obszarze gier komputerowych. Informatyka stosowana jest uzupełniana wiedzą z fizyki i matematyki, podstaw zarządzania i komunikacji społecznej.

Studenci kształcą się w zakresie:

 • programowania oraz języków i technik programowania;
 • algorytmów i struktury danych
 • sieci komputerowych
 • baz i hurtowni danych
 • systemów mobilnych, rozproszonych i webowych
 • multimediów oraz inteligentnych systemów informatycznych
 • zarządzania projektami informatycznymi

Więcej informacji

informatyka stosowana
studia stacjonarne I stopień Wrocław

446462401409391
7.155.95.615.74.34
 • 2016/2017
 • 2017/2018
 • 2018/2019
 • 2019/2020
 • 2020/2021
 • PRÓG (rekrutacja letnia)
 • Liczba osób na jedno miejsce (rekrutacja letnia)
Statystyki przyjęć
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
PRÓG (rekrutacja letnia)391409401462446
Liczba osób na jedno miejsce (rekrutacja letnia)4.345.75.615.97.15

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich