• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Informatyka stosowana

Limit miejsc

 • 135

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • informatyka techniczna i telekomunikacja
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Program studiów dla kierunku informatyka  stosowana uwzględniania potrzeby rynku pracy. Pozwala studentom na zdobycie wiedzy dziedzinowej z zakresu modelowania, projektowania oraz implementacji różnego rodzaju systemów informatycznych, a także zastosowania specjalistycznych technologii informatycznych w gospodarce i w biznesie. W ramach kierunku kształtowane są umiejętności niezbędne w pracy zawodowej i w pracach badawczych. Dużą wagę przywiązuje się do pozyskiwania przez studentów kompetencji miękkich, jak umiejętności organizacyjne, pracy w zespole i odpowiedzialności za powierzone zadania.

Więcej informacji

Perspektywy zatrudnienia:

 • Architekt/inżynier oprogramowania
 • Kierownik projektu
 • Projektant baz danych
 • Analityk danych
 • Projektant zabezpieczeń

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich