• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Geodezja i kartografia

Limit miejsc

 • 40

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Geodezja i kartografia to szeroka dyscyplina naukowo-techniczna, obejmująca swoim zakresem pozyskiwanie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizację danych przestrzennych (geodanych) na potrzeby procesów inwestycyjnych, planowania przestrzennego, zarządzania nieruchomościami, ochrony środowiska i innych dziedzin gospodarki. Studia II stopnia pozwalają zdobyć zaawansowaną wiedzę i kompetencje niezbędne do znalezienia atrakcyjnej pracy, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pracy na wysokich stanowiskach w administracji publicznej, a także otwierają drogę do dalszego rozwoju naukowego w Szkole Doktorskiej lub innych jednostkach naukowo-badawczych w Polsce i za granicą.

Więcej informacji

Absolwent potrafi:

 • pozyskiwać, przetwarzać i oceniać jakość oraz przydatność geodanych
 • programować w wybranych językach na potrzeby automatyzacji przetwarzania geodanych
 • projektować, budować oraz wykorzystywać bazy geodanych
 • wykorzystywać geodane na potrzeby zaawansowanych badań środowiskowych i monitoringu obiektów antropogenicznych
 • prezentować wyniki analiz w atrakcyjny wizualnie sposób w postaci cyfrowych map tematycznych
  i dedykowanych geoportali internetowych

Perspektywy zatrudnienia:

 • w firmach informatycznych i geoinformatycznych
 • w firmach geodezyjnych i kartograficznych
 • w planowaniu przestrzennym i gospodarce nieruchomościami
 • w administracji publicznej
 • w firmach zajmujących się ochroną środowiska i monitorowaniem wpływu działalności górniczej
 • w jednostkach naukowo-badawczych

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich