• studia I stopnia
 • Tytuł zawodowy: inżynier
Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Fizyka techniczna

Limit miejsc

 • 70

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 7 semestrów

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1250€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • nauki fizyczne
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Opis kierunku

Studiowanie Fizyki Technicznej to zaproszenie do odkrywania fascynującego świata nanotechnologii i zjawisk fizycznych na poziomie nano! Nasza specjalność z zakresu Nanoinżynierii wprowadza studentów w podstawy projektowania innowacyjnych mikro- i nanomateriałów oraz nowoczesnych metod ich wytwarzania. Podczas studiów zdobywa się nie tylko wiedzę z zakresu fizyki i fizykochemii materiałów i nanomateriałów, ale także nabywa się umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod komputerowych w badaniach tych materiałów. Student poznaje również najnowsze osiągnięcia w dziedzinie urządzeń elektronicznych i optoelektronicznych, a także zasady działania podstawowych urządzeń diagnostycznych i pomiarowych stosowanych w nanoinżynierii.

Więcej informacji

Perspektywy zatrudnienia

 • prowadzenie badań naukowych w instytucjach badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą
 • praca w przemyśle wysokich technologii, np. w działach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw wytwarzających urządzenia elektroniczne czy optoelektroniczne
 • praca w przemyśle wykorzystującym umiejętności i wiedzę z zakresu badania i technologii nanostruktur i nowoczesnych materiałów oraz ich zastosowania w specjalistycznych urządzeniach wykorzystywanych w medycynie, elektronice i optoelektronice, fotowoltaice, czujnikach substancji toksycznych, aparaturze diagnostycznej, technologiach kwantowych
 • praca w branżach zajmujących się chemicznymi i fizycznymi metodami wytwarzania materiałów i przyrządów
 • praca wykorzystująca modelowanie i metody numeryczne, np. w branżach rynku finansowego

Być może zainteresują cię również...

Inne podobne kierunki:

Architecture

Wydział Architektury
studia I stopnia

Architektura

Wydział Architektury
studia I stopnia

Automatyka i robotyka

Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów
studia I stopnia

Automatyka przemysłowa

Wydział Elektryczny
studia I stopnia

Bioeconomy

Wydział Inżynierii Środowiska
studia I stopnia

Biomechanika inżynierska

Wydział Mechaniczny
studia I stopnia

Biotechnologia

Wydział Chemiczny
studia I stopnia

Budownictwo

Wydział Budownictwa
studia I stopnia

Chemia i analityka przemysłowa

Wydział Chemiczny
studia I stopnia

Chemia i inżynieria materiałów

Wydział Chemiczny
studia I stopnia

Cyberbezpieczeństwo

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
studia I stopnia

Electronic and Computer Engineering

Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów
studia I stopnia

Elektromobilność

Wydział Elektryczny
studia I stopnia

Elektronika

Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów
studia I stopnia

Elektronika i fotonika

Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów
studia I stopnia

Elektrotechnika

Wydział Elektryczny
studia I stopnia

Energetyka

Wydział Mechaniczno-Energetyczny
studia I stopnia

Geodezja i kartografia

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
studia I stopnia

Geoenergetyka

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
studia I stopnia

Geoinformatyka

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
studia I stopnia

Geologia stosowana

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
studia I stopnia

Górnictwo i geologia

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
studia I stopnia

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu

Wydział Inżynierii Środowiska
studia I stopnia

Gospodarka przestrzenna

Wydział Architektury
studia I stopnia

Informatyczne systemy automatyki

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
studia I stopnia

Informatyka algorytmiczna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
studia I stopnia

Informatyka stosowana

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
studia I stopnia

Informatyka stosowana w j. angielskim

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
studia I stopnia

Informatyka techniczna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
studia I stopnia

Inteligentna elektronika

Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów
studia I stopnia

Inżynieria biomedyczna

Wydział Podstawowych Problemów Techniki
studia I stopnia

Inżynieria chemiczna i procesowa

Wydział Chemiczny
studia I stopnia

Inżynieria kwantowa

Wydział Podstawowych Problemów Techniki
studia I stopnia

Inżynieria materiałowa

Wydział Chemiczny
studia I stopnia

Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych

Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów
studia I stopnia

Inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych

Wydział Mechaniczny
studia I stopnia

Inżynieria środowiska

Wydział Inżynierii Środowiska
studia I stopnia

Inżynieria surowców mineralnych

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
studia I stopnia

Inżynieria systemów

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
studia I stopnia

Inżynieria zarządzania

Wydział Zarządzania
studia I stopnia

Lekarski

Wydział Medyczny
studia II stopnia

Logistyka przemysłowa

Wydział Mechaniczny
studia I stopnia

Lotnictwo i kosmonautyka

Wydział Mechaniczno-Energetyczny
studia I stopnia

Matematyka

Wydział Matematyki
studia I stopnia

Matematyka i analiza danych

Wydział Matematyki
studia I stopnia

Matematyka stosowana

Wydział Matematyki
studia I stopnia

Mechanika i budowa maszyn

Wydział Mechaniczny
studia I stopnia

Mechanika i budowa maszyn energetycznych

Wydział Mechaniczno-Energetyczny
studia I stopnia

Mechanika i budowa maszyn w j. angielskim

Wydział Mechaniczny
studia I stopnia

Mechatronika

Wydział Mechaniczny
studia I stopnia

Medical Informatics

Wydział Podstawowych Problemów Techniki
studia I stopnia

Odnawialne źródła energii

Wydział Mechaniczno-Energetyczny
studia I stopnia

Optyka

Wydział Podstawowych Problemów Techniki
studia I stopnia

Robotyka i automatyzacja procesów

Wydział Mechaniczny
studia I stopnia

Technologia chemiczna

Wydział Chemiczny
studia I stopnia

Teleinformatyka

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
studia I stopnia

Telekomunikacja

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
studia I stopnia

Testowy kierunek

Wydział Architektury
studia I stopnia

Transport

Wydział Mechaniczny
studia I stopnia

Zarządzanie

Wydział Zarządzania
studia I stopnia

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Mechaniczny
studia I stopnia

Zarządzanie w j. angielskim

Wydział Zarządzania
studia I stopnia

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich