• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

Elektronika

Limit miejsc

 • 120

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Studia na kierunku elektronika umożliwiają zdobycie pogłębionej wiedzy i kompetencji z zakresu nowoczesnych systemów elektronicznych i programistycznych. Studenci mają możliwość rozwoju kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów i efektywnego zdobywania umiejętności z zakresu: projektowania i praktycznej realizacji układów elektronicznych, systemów sztucznej inteligencji, aplikacji mobilnych i sieciowych, programowania systemów rozproszonych i pojazdów autonomicznych, układów FPGA i systemów czasu rzeczywistego programistycznych. Dodatkowo w zależności od wybranej specjalności zdobywają wiedzy z zakresu akustyki fizycznej, dźwięku cyfrowego, urządzeń głośnikowych jak również technologii laserowych i światłowodowych. Ambitni studenci mają szansę bycia częścią zespołów realizujących projekty badawcze i rozwojowe prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę badawczo-dydaktyczną. Oprócz kompetencji istotnych na rynku pracy studia te z powodzeniem wprowadzają pasjonatów w świat nauki i stanowią solidną bazę pod realizację pracy doktorskiej.

Więcej informacji

Absolwent potrafi:

 • Analizować, projektować i przeprowadzać złożone eksperymenty w dziedzinie elektroniki analogowej i cyfrowej, a także elektroniki światłowodowej
  i laserowej,
 • Analizować oraz przeprowadzać eksperymenty w zakresie czynnych i biernych zastosowań ultradźwięków w nauce, technice i medycynie,
 • Posługiwać się metodami programowania liniowego, całkowitoliczbowego
  i dynamicznego oraz metodą podziału i ograniczeń w zagadnieniach optymalizacyjnych z zakresu elektroniki.

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich