• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

Elektroniczne systemy mechatroniki

Limit miejsc

 • 36

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Elektroniczne systemy mechatroniki to kierunek studiów, który obejmuje najnowsze zagadnienia z obszaru mechatroniki z silnym akcentem elektroniki, oprogramowania oraz czujników i mikrosystemów. Absolwenci są specjalistami oczekiwanymi na obecnym rynku pracy, gdzie premiowane są m.in. wszechstronność, interdyscyplinarność i niekonwencjonalne myślenie w rozwiązaniu postawionych zadań. Elektronika w systemach mechatronicznych obejmuje zagadnienia począwszy od techniki sensorycznej, przez cyfrową analizę danych, do sterowania bądź aktuacji. Przedmioty zawarte w programie studiów kierunku ESM obejmują cztery bloki tematyczne: elektronika, programowanie i technika cyfrowa, mechatronika oraz mikrosystemy i optoelektronika. Wykłady i laboratoria prowadzone są przez specjalistów i pozwalają zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu elektroniki, optoelektroniki, programowania oraz techniki cyfrowej i pomiarowej, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych i stosowanych w przemyśle technik mechatronicznych, m.in. druku 3D, modelowania numerycznego, budowy mikrosystemów elektromechanicznych.

Więcej informacji

Absolwent potrafi:

 • Posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające stosowanie nowoczesnych, innowacyjnych urządzeń elektronicznych, optoelektronicznych oraz mikrosystemowych,
 • Posiada wiedzę z zakresu zastosowania elementów aparatury kontrolno-pomiarowej w układach sterowania i układach automatycznej regulacji,
 • Biegle posługuje się i korzysta ze współczesnych narzędzi informatycznych (komunikacja wewnątrzsystemowa, systemy wbudowane, modelowanie i oprogramowywanie procesów wytwórczych oraz mikrosterowników
 • Potrafi zaprojektować, współuczestniczyć i nadzorować procesy wytwarzania oraz korzystać z zautomatyzowanej aparatury kontrolno-pomiarowej w zakresie mechatroniki
 • Zna specjalnościowy język obcy na poziomie średniozaawansowanym

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich