• studia I stopnia
 • Tytuł zawodowy: inżynier
Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

Electronic and Computer Engineering

Limit miejsc

 • 45

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 7 semestrów

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • angielski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

EAC stanowi połączenie wszystkiego co najlepsze z zakresu informatyki, elektroniki i robotyki.
Studenci kształcą się w zakresie:

 • programowania w językach strukturalnych (C, C++) i obiektowych (C#, JAVA), niskopoziomowych (asembler) i wysokopoziomowych (Python), jak również programowania systemów wbudowanych (FPGA),
 • projektowania i programowania systemów robotycznych, sterowników (PLC), systemów pomiarowych (m.in. Internet of Things, inteligentne budynki),
 • rozumienia mechanizmów działania elementów i układów elektronicznych, projektowania i wykonania własnych projektów elektronicznych (analogowych i cyfrowych),
 • implementowania algorytmów sztucznej inteligencji (uczenia maszynowego i sieci neuronowych) do obróbki danych, rozpoznawania obrazów, optymalizacji procesów, itd.

Studenci mają możliwość dalszego poszerzania wiedzy i kontynuowania studiów na 2. stopniu w języku angielskim.

Więcej informacji

Perspektywy zatrudnienia

 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, realizacją oraz eksploatacją systemów elektronicznych: analogowych, cyfrowych oraz mieszanych,
 • firmy wykorzystujące środki informatyki dla akwizycji pomiarów, sterowania procesami technologicznymi, projektowania, uruchamiania, utrzymania systemów automatyki i robotyki przemysłowej z wymianą informacji w oparciu o standardowe protokoły transmisji danych,
 • przedsiębiorstwa informatyczne (w tym IT) rozwiązujące zadania obliczeniowe z użyciem narzędzi komputerowych, w tym sieci neuronowych i sztucznej inteligencji, przygotowujące, wykonujące i analizujące symulacje oraz eksperymenty komputerowe,
 • ośrodki badawczo-rozwojowe zajmujące się elektroniką, informatyką oraz automatyką i robotyką,
 • Potencjalne stanowiska: programista C/C++/Java/Python, Software developer, Software engineer, DevOps engineer, Software tester, Konstruktor, Inżynier elektronik i wiele innych.

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich