• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Chemiczny

Chemical Engineering and Technology

Limit miejsc

 • 10
  /

  rekrutacja letnia

 • 15
  /

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry (zimowa)
 • 4 semestry (letnia)

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • angielski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • inżynieria chemiczna
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Program studiów dla kierunku Chemical Engineering and Technology ma na celu zapewnienie studentom pogłębionej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie najnowszych osiągnięć inżynierii i technologii chemicznej, a także krytycznego i innowacyjnego myślenia w celu rozwiązywania złożonych wyzwań technicznych i inżynierskich. Program studiów zapewnia studentom dostęp do nowoczesnych technologii, kładąc nacisk na praktyczne zastosowanie zasad inżynierii chemicznej i procesowej w rozwiązywaniu problemów współczesnego społeczeństwa. Absolwenci będą bardzo dobrze przygotowani do pracy w branży chemicznej lub kontynuowania kształcenia w szkole doktorskiej.

Więcej informacji

Perspektywy zatrudnienia:

 • Inżynier procesu, technolog, specjalista ds. jakości, pracownik badawczy,
 • Przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, paliwowego, spożywczego i pokrewne,
 • Jednostki badawczo-rozwojowe,
 • Laboratoria badawcze i analityczne,
 • Biura projektowe.

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich