• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Chemiczny

Chemia

Limit miejsc

 • 50
  /

  rekrutacja zimowa

 • 10
  /

  rekrutacja letnia

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry (zimowa)
 • 4 semestry (letnia)

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)
 • 3700/ semestr (studia niestacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Dyscyplina

 • nauki chemiczne
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Studia na Kierunku Chemia pogłębiają zdobytą wcześniej wiedzę w zakresie chemii analitycznej i organicznej. Na dwóch specjalnościach studenci zapoznają się i rozwijają swoją wiedzę oraz umiejętności bądź w zakresie planowania i używania technik stosowanych współcześnie do analizy różnego typu materiałów, w tym próbek biologicznych i leków, bądź w zakresie projektowania i syntezy związków o pożądanych właściwościach oraz w obszarze zagadnień leżących na styku chemii i medycyny. Studenci zapoznają się z zaawansowanymi technikami instrumentalnymi i preparatywnymi z zakresu syntezy oraz rozwiązywania zagadnień analitycznych. Kształcenie rozwija umiejętność rozumienia zjawisk i procesów z zakresu chemii i nauk pokrewnych, a także ich opisywania i wyjaśniania. Uczy analitycznego myślenia i racjonalnego podejścia w rozwiązywaniu postawionych problemów. Studenci korzystają z nowoczesnego oprogramowania komputerowego stosowanego w chemii, obejmującego między innymi modelowanie struktur i procesów oraz korzystanie z chemicznych baz danych.

Kierunek posiada europejski certyfikat Euromaster Label, przyznany przez European Chemistry Thematic Network Association. Certyfikat jest odnotowany w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.

Więcej informacji

Absolwent potrafi:

 • Zrozumieć zjawiska i procesy z zakresu chemii i nauk pokrewnych, a także je opisywać i wyjaśniać,
 • Posługiwać się zawansowanym oprogramowaniem komputerowym stosowanym w chemii (w tym modelowanie struktur i procesów, korzystanie z chemicznych baz danych itp.),
 • Szukać nowych rozwiązań w zakresie syntezy organicznej, chemii polimerów, metalurgii, katalizy, projektowania nowych leków

Perspektywy zatrudnienia:

 • laboratoria analityczne, diagnostyczne, badawczo-rozwojowe, kontrolno-pomiarowe lub kontroli jakości
 • instytucje naukowo-badawcze z sektora farmaceutycznego, kosmetycznego i spożywczego
 • koncerny i laboratoria biotechnologiczne
 • koncerny farmaceutyczne i kosmetyczne
 • laboratoria syntezy: związków biologicznie czynnych i API, polimerów oraz materiałów organicznych i polimerowych

Miejsca pracy absolwentów:

 • FSP Galena
 • US Pharmacia
 • Cargill Polska
 • WIOŚ
 • WPT
 • 3M
 • Hasco-Lek
 • Cadbury Wedel
 • firmy Grupy PCC Rokita (np. PCC Prodex, LabAnalityka, Ekologistyka)
 • GlaxoSmithKline
 • British American Tobacco Polska
 • Selvita S.A.
 • WZZ Herbapol S.A.
 • Apeiron Synthesis S.A.
 • BASF
 • laboratoria analiz kryminalistycznych lub własna działalność w szeroko pojętej branży chemicznej

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich