• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Chemiczny

Chemia i inżynieria materiałów

Limit miejsc

 • 10
  /

  rekrutacja letnia

 • 50
  /

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry (zimowa)
 • 4 semestry (letnia)

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • nauki chemiczne
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Chemia i inżynieria materiałów zajmuje się metodami wytwarzania materiałów, badaniem ich struktury, właściwości oraz zastosowaniem praktycznym w nowoczesnych gałęziach przemysłu takich jak: elektronika, fotonika, nowoczesne polimery, metalurgia, czy też biotechnologia. Studenci uczą się innowacyjnych metod wytwarzania, modyfikowania i badania nanomateriałów, polimerów, substancji hybrydowych, nanokompozytów, metali i stopów oraz powłok kompozytowych. Absolwenci potrafią charakteryzować nowoczesne materiały z wykorzystaniem najnowszych technik analitycznych na przykład spektroskopii, mikroskopii, technik laserowych najnowszej generacji i analizy termicznej.

Więcej informacji

Absolwent potrafi:

 • Zrozumieć zjawiska i procesy z zakresu chemii i nauk pokrewnych, w tym nanotechnologii, a także je opisywać i wyjaśniać
 • Posługiwać się zaawansowanym oprogramowaniem komputerowym stosowanym w chemii i inżynierii materiałowej (w tym modelowanie struktur
  i procesów, korzystanie z chemicznych baz danych itp.)
 • Poszukiwać nowych rozwiązań technicznych, projektować nowe materiały

Praktyki:

 • Grupa PCC Rokita
 • LG Chem
 • Selvita
 • Saule Technologies
 • Orlen
 • Wrocławski Park Technologiczny
 • PORT
 • 3M
 • Whirlpool
 • Selena
 • KGHM
 • Heiche sp. z o.o. i inne galwanizernie
 • możliwość staży zagranicznych

Perspektywy zatrudnienia:

 • działy rozwojowo-badawcze R&D dużych firm typu chemicznych i farmaceutycznych,
 • projekty badawcze,
 • przemysł związany z wytwarzaniem i charakteryzacją nowych materiałów
 • centra badawcze,
 • firmy zaawansowane technologicznie,
 • kontrola jakości materiałów i zaawansowanych procesów,
 • nowoczesne przedsiębiorstwa związane z chemią, elektroniką, fotoniką i pokrewnymi, nowoczesnymi technologiami.

Miejsca pracy absolwentów:

PCC Rokita, LG Chem, Selvita, 3M, Whirlpool, Bosch, Koelner, PPG, Autoliv, Saule Technologies, Orlen, KGHM, Heiche sp. z o.o. i inne galwanizernie, Wrocławski Park Technologiczny, PORT; zagraniczne uczelnie: ETH Zurich, Universite de Montpellier, Donostia Research Center San Sebastian, Universite Paris-Saclay.
Absolwent studiów posiada wiedze i doświadczenie pozwalające na pracę w zaawansowanych ośrodkach badawczych lub naukowo-badawczych oraz laboratoriach typu R&D firm zajmujących się nowoczesną technologią.

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich