• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Chemiczny

Urban Mining-inżynieria recyklingu

Limit miejsc

 • 30

  rekrutacja letnia

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 4 semestry (letnia)

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Dyscyplina

 • inżynieria chemiczna
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Górnictwo miejskie (ang. Urban mining) to odzyskiwanie cennych surowców ze zużytych produktów (np. pojazdów, sprzętu elektronicznego), instalacji, budynków i różnych infrastruktur. Jest to termin określający recykling surowców wtórnych, który pozwala na dostrzeżenie cennych złóż wszędzie tam, gdzie ludzie pozostawili ślad swojej działalności. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych to znaczy potrafi zidentyfikować i ocenić potencjał surowcowy ze strumienia odpadów antropogenicznych, ze strumieni bieżących oraz ze starych złóż; potrafi ocenić jakościowo i ilościowo podstawowe parametry wykorzystania tych potencjałów z uwzględnieniem strategii zeroodpadowej i niskoemisyjnej; potrafi zaplanować szczegółowe badania przetwórstwa z uwzględnieniem procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych niezbędnych z punktu widzenia społecznego zapotrzebowania na te surowce, wykorzystując dobre praktyki gospodarki o obiegu zamkniętym; potrafi zidentyfikować i ocenić niezbędną infrastrukturę, w tym górniczą i technologiczno-techniczną, do wykorzystania na potrzeby górnictwa komunalnego; zna zasady projektowania instalacji przetwórczych z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy i technologii; potrafi określić i zrealizować projekt inwestycyjny oraz ocenić jego parametry techniczne, technologiczne i ekonomiczne; potrafi krytycznie ocenić proponowane rozwiązania i wykonać wymagane analizy wraz z obliczeniami technologicznymi.

Więcej informacji

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych:

 • potrafi zidentyfikować i ocenić potencjał surowcowy ze strumienia odpadów antropogenicznych ze strumieni bieżących oraz ze starych złóż
 • potrafi ocenić jakościowo i ilościowo podstawowe parametry wykorzystania tych potencjałów z uwzględnieniem strategii zeroodpadowej i niskoemisyjnej
 • potrafi zaplanować szczegółowe badania przetwórstwa z uwzględnieniem procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych niezbędnych z punktu widzenia społecznego zapotrzebowania na te surowce, wykorzystując dobre praktyki gospodarki o obiegu zamkniętym
 • potrafi zidentyfikować i ocenić niezbędną infrastrukturę, w tym górniczą i technologiczno-techniczną, do wykorzystania na potrzeby górnictwa komunalnego
 • zna zasady projektowania instalacji przetwórczych z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy i technologii
 • potrafi określić i zrealizować projekt inwestycyjny oraz ocenić jego parametry techniczne, technologiczne i ekonomiczne
 • potrafi krytycznie ocenić proponowane rozwiązania i wykonać wymagane analizy wraz z obliczeniami technologicznymi

Perspektywy zatrudnienia:

 • instytucje badawcze i biura projektowe
 • administracja państwowa i samorządowa odpowiedzialna za gospodarkę odpadami
 • przedsiębiorstwa i firmy konsultingowe
 • zakłady zagospodarowania odpadami komunalnymi

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich