• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Mechaniczny

Biomechanika inżynierska

Limit miejsc

 • 30

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • inżynieria mechaniczna
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Absolwent tego kierunku wykazuje specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • inżynierii mechanicznej, wybranych gałęzi nauk biomechanicznych i społecznych,
 • planowania i prowadzenia doświadczalnych badań biomechanicznych,
 • nowoczesnych technologii wytwarzania spersonalizowanych implantów oraz materiałów funkcjonalnych,
 • zastosowania metod numerycznych dla twórczego rozwiązywania złożonych zagadnień wymagających połączenia wiedzy z zakresu mechaniki i biomechaniki,
 • kreowania postępu technicznego w obszarze inżynierii biomechanicznej.

Więcej informacji

Perspektywy zatrudnienia:

 • firmy projektujące i wytwarzające sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, urządzenia wspomagające lokomocję człowieka, implanty i sztuczne narządy
 • firmy motoryzacyjne, w szczególności działy zajmujące się bezpieczeństwem biernym i czynnym
 • w szpitalach jako inżynier medyczny obsługujący zaawansowane urządzenia techniczne, takie jak: roboty i manipulatory medyczne
 • w firmach wymagających kreatywności i umiejętności pracy w interdyscyplinarnych zespołach
 • studia doktoranckie, praca na uczelniach wyższych lub w instytutach badawczych

Praktyki i staże oraz miejsca pracy absolwentów: 

 • Laparo
 • Dental Scan Sp. z o.o.
 • BHH Mikromed Sp. z o.o.
 • VIGO-Ortho Sp. z o.o.
 • Varimed
 • NovaSpine Sp. z o.o.
 • Aesculap Chifa Sp. z o.o.
 • MEDGAL Sp. z o. o.
 • Dialab
 • Becton Dickinson
 • Daugavpils Regional Hospital
 • Śląsk Wrocław Basketball S.A.
 • Reha-Pol
 • Radiotechnika Marketing
 • LfC Sp. z o.o.
 • Capgemini Software Solutions Center

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich