• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Limit miejsc

 • 45
  /

  stacjonarne (rekrutacja letnia)

 • 45
  /

  stacjonarne (rekrutacja zimowa)

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry (stacjonarne - rekrutacja zimowa)
 • 4 semestry (stacjonarne - rekrutacja letnia)

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Dyscyplina

 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Studia o charakterze uniwersalnym stanowią poszerzenie kompetencji i uzupełnienie studiów I stopnia ukończonych na różnych kierunkach. Umożliwiają one zdobycie wiedzy z zakresu zagadnień związanych z szeroko pojętą ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy. Program studiów obejmuje różnorodne zajęcia praktyczne z wykorzystaniem najnowszej aparatury i technologii informatycznych. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w zakładowych służbach bhp zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów prawa, instytucjach i organizacjach publicznych z obszaru BHP, przedsiębiorstwach branży konsultingowej i szkoleniowej z zakresu BHP, laboratoriach badania środowiska pracy. Szczegółowe informacje o kierunku studiów można znaleźć na stronie: https://studiabhp.pwr.edu.pl/

Więcej informacji

Absolwent potrafi:

 • Posługiwać się wiedzą zaawansowaną z zakresu przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalistycznych
 • Kierować zespołami, podejmować decyzje o dużym stopniu ryzyka, biegle posługiwać się wiedzą prawną, jak i ekonomiczną
 • Projektować procesy technologiczne, jak również rozwiązywać problemy naukowo-badawcze i podejmować inicjatywy twórcze

 

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii uzyskał akredytację IPMA – Student!Szczegółowe informacje o kierunku studiów można znaleźć więcej informacji

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich