• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Chemiczny

Advanced Nano and Biomaterials-MONABIPHOT

Limit miejsc

 • 10
  /

  rekrutacja letnia

 • 15
  /

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry (zimowa)
 • 4 semestry (letnia)

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • angielski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • inżynieria materiałowa
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

MONABIPHOT to studia magisterskie oferujące kształcenie w wysoce innowacyjnej dziedzinie nowoczesnych materiałów, nanomateriałów i fotoniki molekularnej dla inżynierii materiałowej i biologii. Kształcenie odbywa się na wysokim poziomie interdyscyplinarnym, niezbędnym do opanowania pojawiających się technologii oraz opracowania oryginalnych koncepcji i zastosowań, mających na celu nowatorskie przełomy technologiczne w tych dziedzinach. Oferujemy przedmioty dotyczące syntezy i charakteryzacji nowych materiałów w skali molekularnej i nano, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w biologii i/lub nanotechnologii, zaawansowanej mikroskopii, nowoczesnej spektroskopii, nowoczesnych polimerów i ciekłych kryształów, co pozwoli studentom zdobyć kompetencje przyszłych ekspertów w dziedzinie inżynierii materiałowej, ze szczególnym uwzględnieniem nanomateriałów. Językiem studiów magisterskich Advanced Nano and Biomaterials MONABIPHOT jest angielski. Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata lub inżyniera z chemii, fizyki lub nauk o materiałach lub przedmiotów pokrewnych, a także podstawy wiedzy z matematyki i chemii. Absolwenci mogą kontynuować karierę w badaniach nad nano- i/lub biomateriałami, jako doktoranci, studenci lub pracownicy badawczo-rozwojowi w laboratoriach przemysłowych w szybko rozwijającej się branży nanotechnologii, fotoniki i nowoczesnych materiałów.

Więcej informacji

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwent posiada poszerzoną wiedzę z zakresu chemii, inżynierii materiałowej, nauk przyrodniczych oraz umiejętności techniczne: prowadzi zaawansowane eksperymenty (spektroskopowe, mikroskopowe i inne) badawcze z nanomateriałami ze szczególnym uwzględnieniem biologii, proponuje i optymalizuje nowe rozwiązania oraz samodzielnie analizuje problemy związane z inżynieriż materiałową. Absolwenci są przygotowani do twórczej pracy przy projektowaniu i eksploatacji nowych materiałów. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich