Zakończyliśmy rekrutację na studia stacjonarne pierwszego stopnia. We wrześniu przewidziany jest jeszcze nabór uzupełniający. Sprawdź jakie kierunki będą dostępne.

W sierpniu osoby przyjęte oraz nieprzyjęte na studia dzienne pierwszego stopnia otrzymają stosowną informację na piśmie na adres korespondencyjny. 

Jeśli ktoś chce zrezygnować z podjęcia studiów na Politechnice Wrocławskiej powinien przesłać niezwłocznie listownie rezygnację z podjęcia studiów na adres Działu Rekrutacji PWr (Wybrzeże Wyspiańskiego 23/25; 50-370 Wrocław; bud. C-13, pok. 1.14).  

Od 6 września będzie można zarejestrować zgłoszenie w ramach trzeciej rekrutacji na studia I stopnia stacjonarne. Nie wszystkie kierunki będą dostępne we wrześniowej ofercie. Sprawdź, na jakie kierunki będzie można aplikować. 

6 września rozpocznie się również druga rekrutacja na studia stacjonarne oraz niestacjonarne drugiego stopnia. Informacja o kierunkach dostępnych znajdziesz w zakładce  liczba miejsc.

Cały czas trwa nabór na studia niestacjonarne pierwszego stopnia. Od 15 do 18 września należy złożyć dokumenty rekrutacyjne. Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 21 września.

Ważne daty:

 • 6 września
  – początek rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz na studia magisterskie
 • 13 września
  – ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej na studia pierwszego stopnia stacjonarne
 • 14 września
  – ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • 18 września
  – ostatni dzień składania dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne pierwszego stopnia
  – ostatni dzień rejestracji i składania dokumentów rekrutacyjnych na studia magisterskie
  – ostatni dzień rejestracji i składania dokumentów rekrutacyjnych na studia niestacjonarne pierwszego stopnia 

W sierpniu osoby przyjęte na studia otrzymają na swoją skrzynkę mailową szczegółowe informacje o dalszym postępowaniu. W razie jakichkolwiek wątpliwości, informacji chętnie udzielają dziekanaty poszczególnych wydziałów.

Jeśli w trakcie rekrutacji wysłałeś do Działu Rekrutacji oryginały dokumentów (matura, odpis matury, dyplom ukończenia studiów, odpis dyplomu czy suplement) powinieneś go odebrać. Pamiętaj! Nie przysyłaj oryginałów. Na potrzeby rekrutacji wymagana jest kopia poświadczona przez notariusza (jeżeli wysyłasz dokumenty kurierem).

Jeśli składasz dokumenty osobiście robisz zwykłe ksero i pokazujesz pracownikowi Działu Rekrutacji oryginał do wglądu.