• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister
Wydział Zarządzania

Zarządzanie

Limit miejsc

 • 60
  /

  rekrutacja zimowa

 • 60
  /

  rekrutacja letnia

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry (zimowa)
 • 4 semestry (letnia)

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • nauki o zarządzaniu i jakości
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Drugi stopień studiów to czas na pogłębienie zdobytej już wiedzy i nabywanie pierwszych doświadczeń zawodowych. Program studiów na kierunku Zarządzanie jest tak skonstruowany, że ćwiczenia i wykłady przeplatają się z zajęciami praktycznymi prowadzonymi przez praktyków biznesu. Możesz wybierać spośród wielu kierunkowych specjalności i programów stażowych. Jeśli w tym czasie zaczniesz już swoją pierwszą pracę – umożliwimy Ci pogodzenie jej ze studiami.

Kształtowanie kompetencji biznesowych

Nasz absolwent przygotowany jest do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej – np. własnej firmy lub start-upu. Nabywa poszerzone kompetencje w obszarze organizacji zarządzania, finansów, rachunkowości, logistyki i produkcji, marketingu i sprzedaży, zarządzania zmianą, projektami i HR. W twórczy sposób potrafi rozpoznawać i rozwiązywać złożone problemy, kierować zespołem (często wielokulturowym) i dużym projektem.

Kształtowanie kompetencji analitycznych

Nasz absolwent rozumie złożone procesy i zjawiska materialne, finansowe i społeczne zachodzące w organizacjach i ich otoczeniu. Potrafi dokonać pogłębionej strategicznej analizy problemów organizacji i jej otoczenia oraz dobrać odpowiednie narzędzia do ich rozwiązania.

Kształtowanie kompetencji społecznych

Nasz absolwent jest przygotowany do pełnienia roli lidera i menedżera. Potrafi umiejętnie  zarządzać ludźmi, skutecznie komunikować się z często wielokulturowym zespołem , skutecznie negocjować  i inspirować innych do rozwoju. Jest on przygotowany do samodzielnego i odpowiedzialnego inicjowania zmian w organizacji.

Kształtowanie kompetencji informatyczno-technologicznych

Nasz absolwent potrafi wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne: najnowsze aplikacje użytkowe, AI, które służą usprawnieniu działania organizacji na wielu poziomach.  

 

Więcej informacji

Perspektywy zatrudnienia:

 • menedżer wyższego szczebla, project manager
 • przedsiębiorca, właściciel start-upu
 • kierownik HR, marketingu, bankowości
 • miejsce zatrudnienia: własna działalność, korporacje, mniejsze firmy, sektor bankowy, IT, HR (np. Credit Suisse, Capgemini, EY, Volvo, UBS)

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich