• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Odnawialne źródła energii

Limit miejsc

 • 30

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Opis kierunku

Kształcenie na studiach drugiego stopnia przygotowuje do projektowania, optymalizacji i wdrażania nowych technologii energetycznych w zakresie systemów i instalacji opartych o odnawialne źródła energii, także przy wykorzystaniu nowoczesnych technik komputerowych. Specjaliści w tej dziedzinie wykazują kompetencje w obszarze projektowania, montażu i eksploatacji instalacji związanych z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł, a także rozumieją sposoby ich integracji z istniejącą infrastrukturą energetyczną. Szeroki zakres pozyskanej wiedzy umożliwia też sprawne poruszanie się po prawno-ekonomicznych aspektach opłacalności inwestycji i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, co jest niezwykle istotne w kontekście dynamicznie rozwijającej się w kraju i na świecie „zielonej” zrównoważonej energetyki. Kształcenie na kierunku realizowane jest bez wyboru specjalności jednak z ofertą przedmiotów wybieralnych pozwalających studentowi na zindywidualizowanie zakresu zdobywanej wiedzy.

Więcej informacji o kierunku znajduje się na stronie wydziału.

Więcej informacji

Absolwent potrafi:

 • Posługiwać się zaawansowanym oprogramowaniem komputerowym w projektowaniu oraz opracowywaniu modeli matematyczno-fizycznych maszyn i urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii
 • Projektować i optymalizować procesy energetyczne, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • Kierować zespołami ludzkimi w systemach produkcyjnych i eksploatacyjnych, w szczególności
  w branży energetycznej
 • Wykorzystywać nowoczesne techniki komputerowe w procesie projektowania urządzeń i systemów energetycznych opartych o OZE

Perspektywy zatrudnienia:

 • w wielu gałęziach przemysłu, np. w działach badawczo-rozwojowych firm, w działach konstrukcyjnych i utrzymania ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem branży energetycznej
 • przedsiębiorstwa związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem i dystrybucją energii, w szczególności przy wykorzystaniu systemów odnawialnych źródeł energii
 • firmy projektujące maszyny i urządzenia OZE, systemy grzewcze, chłodnicze,  klimatyzacyjne oraz branżowe firmy instalatorskie
 • firmy wykonujące audyty energetyczne dla odbiorców indywidualnych oraz przedsiębiorstw, a także zajmujące się optymalizacją procesów energetycznych
 • przedsiębiorstwa, w których wymagane jest wprowadzanie i zarządzanie zrównoważoną gospodarką nośnikami energii
 • organy jednostek samorządowych zajmujących się problematyką energetyczną

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich