• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Zarządzania

Inżynieria zarządzania

Limit miejsc

 • 45

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • nauki o zarządzaniu i jakości
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Program studiów na drugim stopniu Inżynierii Zarządzania jest mocno skoncentrowany na zdobywaniu wiedzy praktycznej, dlatego wiele Twoich zajęć będzie prowadzonych przez praktyków biznesu. W ramach wykładów i ćwiczeń zaproponujemy Ci warsztaty i workshopy oraz projekty zespołowe, na których nauczymy Cię kreatywnego podejścia do rozwiązywania wielu problemów i wyzwań w biznesie.

Kształtowanie kompetencji biznesowych i inżynierskich

Nasz absolwent posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstwa z zakresu zarządzania strategicznego, marketingu, finansów, architektury biznesu. Potrafi posługiwać się zaawansowanymi technikami informatycznymi, w szczególności modelami symulacyjnymi wspomagających podejmowanie decyzji biznesowych . Dzięki twardym kompetencjom inżynierskim potrafi stosować odpowiednie narzędzia informatyczne, matematyczne i statystyczne.

Kształtowanie kompetencji analitycznych

Nasz absolwent, dzięki wielu dostępnym narzędziom informatycznym, potrafi umiejętnie analizować dane niezbędne do podejmowania decyzji biznesowych i oceny związanego z tym ryzyka. Wie, jak bezpiecznie i efektywnie zarządzać projektem

Kształtowanie kompetencji społecznych

Nasz absolwent jest przygotowany do pełnienia roli lidera i menedżera, szczególnie w branży IT.  Potrafi umiejętnie  zarządzać zespołem (również międzynarodowym) i inspirować innych do rozwoju. Kompetencje inżynierskie pozwalają mu na zrozumienie całego procesu i doprowadzenie go do zamierzonego celu.

Kształtowanie kompetencji informatyczno-technologicznych

Nasz absolwent potrafi wykorzystywać większość dostępnych na rynku nowoczesnych narzędzi informatycznych, modeli symulacyjne i matematycznych.

Więcej informacji

Perspektywy zatrudnienia:

 • menedżer wyższego szczebla, project manager
 • analityk biznesowy
 • lider dużego zespołu informatycznego
 • przedsiębiorca, właściciel firmy
 • miejsce zatrudnienia: przede wszystkim branża IT (np. Credit Suisse, Capgemini, EY, Volvo, UBS)

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich