• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Informatyka stosowana w j. angielskim

Limit miejsc

 • 30

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 4 semestry

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 2000€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • angielski

Miasto

 • Wrocław

Dyscyplina

 • informatyka techniczna i telekomunikacja
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

 • projektowania oraz implementacji złożonych systemów informatycznych
 • zarządzania projektem informatycznym
 • przygotowania się do pełnienia różnych ról zawodowych, w tym do kierowania pracą zespołu realizującego projekt informatyczny
 • poznania metod reprezentacji i analizy danych
 • interpretacji uzyskanych wyników badań
 • modelowania i sposobów reprezentacji modeli stosowanych w informatyce
 • budowania modeli zgodnie z zadaną specyfikacją
 • poznania podstawowych metod i narzędzi badawczych

Więcej informacji

Absolwent potrafi:

 • Rozwiązywać złożone zadania informatyczne z wykorzystaniem najnowszych zaawansowanych technik informatycznych
 • Rozwiązywać zadania dotyczące tworzenia modeli, analizy oraz podejmowania decyzji dla różnych typów obiektów
 • Projektować i rozwijać systemy informatyczne w różnych obszarach zastosowań informatyki

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich