• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Górnictwo i geologia

Limit miejsc

 • 40
  /

  niestacjonarne (rekrutacja letnia)

 • 40
  /

  stacjonarne (rekrutacja zimowa)

 • 40
  /

  niestacjonarne (rekrutacja zimowa)

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Zaoczne
 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry (stacjonarne)
 • 4 semestry (niestacjonarne)

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)
 • 3200/ semestr (studia niestacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)
 • 630€/ semestr (studia niestacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Dyscyplina

 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Kierunek studiów górnictwo i geologia bazuje na bardzo ważnych, z gospodarczego i poznawczego punktu widzenia, dziedzinach wiedzy, zwanych naukami technicznymi i naukami o Ziemi. Charakterystyczną cechą profilu wykształcenia naszego absolwenta jest połączenie wiedzy podstawowej i technicznej (matematyka, fizyka, chemia, informatyka, geoinżynieria, mechanizacja, transport, przeróbka surowców, geodezja, GIS) z przyrodniczą (geologia, geochemia, ochrona środowiska i zdrowia) i społeczną (ekonomia, prawo, zarządzanie, języki obce).

Więcej informacji

Absolwent potrafi:

 • Posługiwać się wiedzą zaawansowaną z zakresu przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalistycznych
 • Kierować zespołami, podejmować decyzje o dużym stopniu ryzyka, biegle posługiwać się wiedzą prawną, jak i ekonomiczną
 • Projektować procesy technologiczne, jak również rozwiązywać problemy naukowo-badawcze i podejmować inicjatywy twórcze

 

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii uzyskał akredytację IPMA – Student! więcej informacji

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich