• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Elektryczny

Elektrotechnika

Limit miejsc

 • 50
  /

  stacjonarne (rekrutacja zimowa)

 • 60
  /

  niestacjonarne (rekrutacja letnia)

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Zaoczne
 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry (stacjonarne)
 • 4 semestry (niestacjonarne)

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)
 • 3500/ semestr (studia niestacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)
 • 760€/ semestr (studia niestacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Studenci mają możliwość studiowania w zakresie szeroko pojmowanej elektrotechniki, a więc problemów związanych z wytwarzaniem, rozdziałem, przesyłem oraz przetwarzaniem i użytkowaniem energii elektrycznej. Ze względu na wymagania nowoczesnej techniki i technologii, stosowanej w energetyce i przemyśle, studia kierunkowe uzupełnione są wiedzą z zakresu elektroniki i techniki mikroprocesorowej, informatyki oraz technik zarządzania i marketingu. Studia zapewniają poznanie tych wszystkich zagadnień, które pozwolą absolwentowi na znalezienie atrakcyjnej i ciekawej pracy we wszystkich gałęziach przemysłu, przykładowo w działach utrzymania ruchu elektrycznego.

Więcej informacji

Absolwent potrafi:

 • Dokonywać wszelkich pomiarów w obwodach wysokonapięciowych
 • Dokonywać analizy i projektować złożone systemy sterowania napędami elektrycznymi
 • Oceniać przydatność i możliwość wykorzystania materiałów w zakresie elektrotechniki
 • Obsługiwać i koordynować podstawowe i zintegrowane układy prewencyjnej, eliminacyjnej i restytucyjnej elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich