• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Cyberbezpieczeństwo

Limit miejsc

 • 100

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • informatyka techniczna i telekomunikacja
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

Kierunek cyberbezpieczeństwo odpowiada na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy, w tym m.in. firm, korporacji, oraz instytucji państwowych, na specjalistów w zakresie zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Studenci zapoznają się m. in. ze: sposobami tworzenia bezpiecznych usług, strukturami i działaniem centrów kolekcjonowania i przetwarzania danych, bezpieczeństwem systemów i sieci, audytowaniem sieci teleinformatycznych, informatyką śledczą.

Absolwenci kierunku cyberbezpieczeństwo będą gotowi do podjęcia pracy zarówno jako specjaliści od bezpieczeństwa, jak i programiści świadomi zagrożeń związanych ze źle napisanym kodem. Będą potrafili przeprowadzać testy penetracyjne aplikacji i systemów, jak i planować politykę bezpieczeństwa firmy.

Więcej informacji

Absolwent potrafi:

 • Projektować, wdrażać i utrzymywać kompleksowe systemy bezpieczeństwa,
 • Podejmować działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa istniejących systemów,
 • Reagować na incydenty związane z zagrożeniami cybernetycznymi,
 • Zbierać dowody i przeprowadzać rozpoznanie po naruszeniu bezpieczeństwa.

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich