Tryb studiów
Stacjonarny
Stopień studiów
I stopień
Miasto
Wrocław
Tytuł zawodowy
Inżynier
Język wykładowy
polski

Opis kierunku

Jest nowością na polskim rynku edukacyjnym. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej – wzorem uczelni zagranicznych, które od lat mają w swej ofercie Systems Engineering, postanowił wypełnić zgłaszaną przez pracodawców lukę na rynku pracy. Potrzeba tam dziś szczególnie inżynierów z umiejętnością całościowego spojrzenia na świat technologii, którzy potrafi ą zbudować, zmotywować i prowadzić swój zespół. Studia I stopnia przez 3 semestry wypełnione są wiedzą teoretyczną, dużą wagę przywiązuje się do matematyki i fizyki. Studia I stopnia pozwalają na zdobycie wiedzy o sposobach tworzenia zespołów złożonych ze specjalistów z różnych obszarów techniki i zarządzania nimi, przy respektowaniu narzuconych przez klienta założeń finansowych. Studenci uczą się posługiwania się narzędziami informatyki, w tym pisania prostych programów, projektowania baz danych i aktywnego korzystania z zasobów Internetu. Program studiów obejmuje elementy mikroekonomii, tajniki zarządzania finansami przedsiębiorstwa czy wybrane zagadnienia gospodarki rynkowej. Poznają podstawy prawa – zwłaszcza w zakresie prawa cywilnego, obrotu gospodarczego, ochrony konkurencji i konsumenta czy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

Absolwent potrafi:

 • Projektować, uruchamiać i eksploatować złożone procesy wytwarzania i procesy usługowe.
 • Posługiwać się narzędziami informatyki w zakresie programowania, baz danych i korzystania z zasobów Internetu.

Kryteria rekrutacji

Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia I stopnia jest liczony wg wzoru:

WI = M + F* + 0,1JO + 0,1JP

jeśli M = 0 i F* = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0,

gdzie:

 • M – jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie
  • P – poziom podstawowy z matematyki,
  • R – poziom rozszerzony z matematyki,
 • F* – jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P – poziom podstawowy z fizyki lub informatyki,
  • R – poziom rozszerzony z fizyki lub informatyki,
 • JO – jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie:
  • P – poziom podstawowy z języka obcego,
  • R – poziom rozszerzony z języka obcego,
 • JP – jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie:
  • P – poziom podstawowy z języka polskiego,
  • R – poziom rozszerzony z języka polskiego.

 

Przyjęcia na studia:

Przyjęcia na Wydział Informatyki i Zarządzania odbywają się w sposób szeregowy. W przypadku, gdy wskaźnik rekrutacyjny jest za mały żeby dostać się na kierunek wybrany w pierwszej preferencji wówczas podanie będzie rozpatrywane na kierunku zaznaczonym jako druga preferencja.

Przejdź do rekrutacji online Sprawdź pozostałe kierunki na wydziale