• studia II stopnia
 • Tytuł zawodowy: magister inżynier
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Telekomunikacja

Limit miejsc

 • 45

  rekrutacja zimowa

Metryczka kierunku

Tryb studiowania

 • Dzienne

Czas trwania

 • 3 semestry

Czesne

 • brak (studia stacjonarne)

Czesne dla cudzoziemców

 • 1500€/ semestr (studia stacjonarne)

Język wykładowy

 • polski

Miasto

 • Wrocław

Profil kierunku

 • ogólnoakademicki

Dyscyplina

 • informatyka techniczna i telekomunikacja
Aplikuj

Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.

OPIS KIERUNKU

Na kierunku telekomunikacja kształceni są specjaliści z zakresu telekomunikacyjnych sieci mobilnych (TSM) oraz multimediów w telekomunikacji (TIM). Absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie obsługi, zarządzania i prowadzenia zaawansowanej diagnostyki sieci teleinformatycznych, marketingu i doradztwa technicznego związanego z ich projektowaniem, wdrażaniem oraz utrzymaniem systemów i sieci teleinformatycznych, a także wykonawstwa usług instalatorskich, zabezpieczenia sieci, tworzenia i obsługi obiegu dokumentów elektronicznych. Ponadto, kierunek przygotowuje do obsługi i rozwijania złożonych systemów teleinformatycznych stosowanych w przemyśle, administracji, wojsku, policji, ochronie zdrowia, edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem technik internetowych systemów bazodanowych. Zasób wiedzy absolwenta tego kierunku, obejmujący wiedzę informatyczną oraz telekomunikacyjną, umożliwia mu znalezienie i podjęcie pracy w jednostkach prowadzących działalność produkcyjną oraz usługową dla teleinformatyki.

Więcej informacji

Perspektywy zawodowe:

 • specjalista do spraw utrzymania sieci teleinformatycznych,
 • kierownik projektów teleinformatycznych,
 • administrator systemów teleinformatycznych,
 • specjalista do spraw wdrażania rozwiązań teleinformatycznych,
 • konsultant w obszarze teleinformatyki.
  .

Koła naukowe

Na PWr działa 160 kół naukowych,
sprawdź czym możesz zająć się „po godzinach”

Zobacz spis
wszystkich organizacji
studenckich